มุสลิมไทยเป็นเจ้าของบัญชี ธ.อิสลาม กู้เงินโดยไม่ต้องใช้หนี้คืน จริงหรือ?

มุสลิมไทยเป็นเจ้าของบัญชี ธ.อิสลาม กู้เงินโดยไม่ต้องใช้หนี้คืน จริงหรือ?

กรณีมุสลิมไทยได้เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารอิสลามทุกคน สามารถกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หนี้คืนได้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ออกมาชี้แจงแล้วว่า เป็นข้อมูลเท็จ

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่องมุสลิมไทยได้เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารอิสลามทุกคน สามารถกู้เงินโดยไม่ต้องใช้หนี้คืนได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีการโพสต์ภาพบนสื่อออนไลน์ และให้ข้อมูลว่าธนาคารอิสลามให้มุสลิมทุกคนเป็นเจ้าของบัญชี โดยให้ธนาคารนี้ทำธุรกรรมการเงินผ่านมัสยิดได้ และสามารถกู้เงินออกมาใช้จ่ายโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย หรือไม่ต้องใช้หนี้คืนยังได้นั้น ทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว และชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ภาพที่ปรากฏเป็นการแอบอ้างใช้ภาพสื่อประชาสัมพันธ์ของมุสลิมไทยโพสต์ โดยใส่เนื้อหาที่เป็นเท็จประกอบ และ ณ เดือนพฤศจิกายน 2564

ธนาคารอิสลามมีสัดส่วนจำนวนลูกค้าเงินฝากที่นับถือศาสนาอิสลามคิดเป็น 58% ของจำนวนลูกค้าเงินฝากทั้งหมด โดยผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือมุสลิมไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากทุกคน ปัจจุบันธนาคารอิสลาม ให้บริการธุรกรรมทางการเงินผ่าน 97 สาขาทั่วประเทศเท่านั้น สำหรับโครงการ

มุสลิมไทยเป็นเจ้าของบัญชี ธ.อิสลาม กู้เงินโดยไม่ต้องใช้หนี้คืน จริงหรือ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนซื่อสัตย์ ธนาคารอิสลามเป็นผู้พิจารณาอนุมัติสินเชื่อแก่ผู้ดูแลโครงการที่มัสยิดแต่งตั้ง ซึ่งจะเป็นลูกหนี้ตามสัญญา โดยลูกหนี้หรือผู้ดูแลโครงการดังกล่าว จะนำสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคารอิสลามไปปล่อยสินเชื่อต่อให้แก่สัปปุรุษในพื้นที่ตามความจำเป็นในการดำรงชีพ และลูกหนี้ต้องชำระหนี้คืนธนาคารอิสลามเป็นรายงวดตามสัญญาที่ได้ตกลงไว้

โดยธนาคารอิสลามก็ให้สินเชื่อแก่ลูกค้าทุกศาสนา โดยการทำธุรกรรมสินเชื่อได้รับผลตอบแทนเป็นกำไรภายใต้สัญญาตามหลักศาสนาอิสลาม (ชะรีอะฮ์) ซึ่งลูกค้าสินเชื่อต้องชำระหนี้ทั้งเงินต้น และกำไรคืนตามสัญญาที่ได้ตกลงกัน ซึ่งการให้สินเชื่อของธนาคารอิสลาม ลูกค้าไม่เสียดอกเบี้ยเนื่องจากผิดหลักศาสนาอิสลาม แต่ต้องชำระเงินต้น และกำไรตามสัญญา หากลูกค้าผิดสัญญา ศาสนาอิสลามจะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย หรือโทร.1302

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การแอบอ้างใช้ภาพสื่อประชาสัมพันธ์ของมุสลิมไทยโพสต์ โดยใส่เนื้อหาที่เป็นเท็จประกอบ และผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามหรือมุสลิมไม่ได้เป็นเจ้าของบัญชีเงินฝากทุกคน อีกทั้งลูกค้าที่ขอสินเชื่อกับธนาคารอิสลามจะต้องชำระเงินต้น และกำไรตามสัญญา

 

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์