บุรีรัมย์แจก "กัญชา" 1 พันต้นให้ชาวบ้าน รุกให้ความรู้ประโยชน์และโทษ

เทศบาลเมืองชุมเห็ด จ.บุรีรัมย์ แจกต้นกล้า "กัญชา" 1,000 ต้น ให้ชาวบ้านนำไปปลูกในครัวเรือน พร้อมทั้งให้ความรู้ประโยชน์และผลข้างเคียง

เทศบาลเมืองชุมเห็ด จ.บุรีรัมย์ แจกต้นกล้า "กัญชา" สายพันธุ์ไทย จำนวน 1,000 ต้น ให้ชาวบ้านในพื้นที่คนละ 2 ต้น นำไปปลูกในครัวเรือน เพื่อส่งเสริมการ "ปลูกกัญชา" อย่างถูกต้อง ทั้งให้ประชาชนเข้าถึง "ประโยชน์จากกัญชา" นำไปรักษาสุขภาพ พร้อมให้ความรู้ถึงผลข้างเคียงหากใช้ไม่เหมาะสมหรือใช้ปริมาณมากเกินไป

 

 

วันนี้ (2 กรกฎาคม 2565) ที่โดมอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชุมเห็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายสนอง เทพอักษรณรงค์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดบุรีรัมย์ (ส.ส.บุรีรัมย์) พร้อมด้วย ร.ต.ต.สมชาย ภิรมย์ชาติ นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมกันมอบ "ต้นกล้ากัญชา" 1,000 ต้น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ไทย ให้กับชาวบ้านในตำบลชุมเห็ดคนละ 2 ต้น เพื่อนำไปปลูกในครัวเรือนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาอย่างถูกต้อง ให้ประชาชนเข้าถึงประโยชน์จากกัญชาในการนำมาดูแลรักษาสุขภาพตนเองเบื้องต้น และเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสมุนไพรกัญชาด้วย

 

นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการนำกัญชามาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้ประชาชน โดยไม่มีการสนับสนุนให้ใช้กัญชาในทางที่ไม่เหมาะสม ซึ่งกัญชามีทั้งคุณประโยชน์และผลข้างเคียงหากใช้ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม และมีเจ้าหน้าที่กองเกษตรเทศบาลเมืองชุมเห็ดมาให้ความรู้ในการปลูกและดูแลรักษากัญชา

 

 

ร.ต.ต.สมชาย นายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด กล่าวว่า วันนี้เทศบาลเมืองชุมเห็ดได้นำต้นกัญชามามอบให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลชุมเห็ด พร้อมทั้งจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกกัญชา การดูแลรักษา โรคที่เกิดจากกัญชา สามารถนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ทั้งคุณและโทษ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้ความรู้ น่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในการดูแลสุขภาพ โดยคาดว่ากัญชาจะเป็นพืชชนิดหนึ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพอีกทางหนึ่ง ซึ่งวันนี้เรามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเมืองใหม่ที่รับผิดชอบในเรื่องของกัญชาได้ผลิต ผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่เป็นประโยชน์ออกสู่ตลาด ในนามของวิสาหกิจชุมชนบ้านเมืองใหม่

 

จากนโยบายที่มี "กัญชาเสรี" ตนก็เป็นห่วงเยาวชนในเรื่องนี้ ซึ่งอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการใช้ ขอให้ระมัดระวัง ซึ่งเชื่อว่ารัฐบาลก็จะออกกฎหมายในการควบคุมการใช้อย่างเป็นประโยชน์ ในส่วนหนึ่งก็จะต้องมีกฏระเบียบในการกำหนดกฏเกณฑ์ในการใช้กัญชาอย่างเสรีด้วย

 

ข่าวโดย สุรชัย พิรักษา จ.บุรีรัมย์