สาธารณสุขหาดใหญ่ สร้างความเข้าใจ “กัญชา-กัญชง” ในสถานศึกษา

สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ สร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการร้านค้าในสถานศึกษา ป้องกันการจำหน่ายอาหาร ผสมกัญชา-กัญชง

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอหาดใหญ่ อส. ลงพื้นที่พบปะกับพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้กัญชา-กัญชง และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้สารสกัดจากพืชดังกล่าว หลังจากกระทรวงศึกษาธิการประกาศห้ามใช้หรือขายอาหาร เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมกัญชา-กัญชงในสถานศึกษา พร้อมออกรณรงค์สร้างความเข้าใจกับร้านค้าบริเวณหน้าโรงเรียนและใกล้เคียง เพื่อขอความร่วมมืองดจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา-กัญชง
 

นายเดชา ดีกาญจน์กล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ กล่าวว่า กัญชา-กัญชง เป็นพืชควบคุม ห้ามจำหน่ายให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ซึ่งโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย มีนักเรียนกว่า 3,000 คน ร้านจำหน่ายอาหารในโรงเรียนกว่า 20 ร้าน จำเป็นต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันและขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านค้าในโรงเรียนและใกล้เคียง งดจำหน่ายอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง เนื่องจากสารสกัดจากพืชดังกล่าวมีผลต่อสุขภาพ สมาธิ ความจำของเด็ก ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

สำหรับเป้าหมายในการปลดล๊อกกัญชาของรัฐบาลนั้น เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ เด็กและเยาวชนไม่ควรใช้ ยกเว้นในผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้สารสกัดดังกล่าว เพื่อการรักษาโรค แต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์
 

านนายมณเฑียร สุกลรัตน์ ผู้ประกอบการร้านค้า ในโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ระบุว่า ทุกร้านพร้อมให้ความร่วมมือ เพราะทราบดีถึงโทษและพิษภัยของกัญชา- กัญชง และไม่อยากให้กระทบกับการค้าขาย ที่ผ่านมาทางโรงเรียนก็ได้สร้างความเข้าใจ โดยห้ามทุกร้านจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง หากฝ่าฝืนจะไม่อนุญาตให้ขายอาหารในโรงเรียนอีกต่อไป พร้อมฝากถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน เพราะที่ผ่านมาทุกคนรู้จักกัญชา-กัญชง ว่าเป็นยาเสพติดชนิดหนึ่ง แต่เมื่อเปิดให้ใช้อย่างเสรีโดยไม่มีการควบคุม ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน