ลุ้น! ยูเนสโก้ประเมินโคราชเป็นอุทยานธรณีโลก

ยูเนสโก้ส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ประเมินพื้นที่ 17 แหล่งสำคัญทางธรณีวิทยา เพื่อเก็บข้อมูลหลักฐานองค์ประกอบตามเกณฑ์การขอจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชเป็นอุทยานธรณีโลก

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 65 ที่พิพิธภัณฑ์อุทยานธรณีโคราช สถาบันวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี บ้านโกรกเดือนห้า ต.สุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา องค์การยูเนสโก้ ได้มอบหมายให้ MS.Marie-Luise Frey ผู้ประเมินอาวุโสจากสหพันธรัฐเยอรมันณี Ms.Sarah Gamble ผู้ประเมินจากประเทศแคนนาดา และDr.Jeon Yongmun ผู้มีประสบการณ์ประเมินจีโอพาร์คโลกของยูเนสโกจากประเทศเกาหลีใต้ เดินทางมาประเมินเพื่อรวบรวมข้อมูลและหลักฐานประกอบการรับรองอุทยานธรณีโคราชเพื่อการรับรองให้เป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก้ ระหว่างวันที่ 22-26 มิ.ย. 65

โดยจะมีการลงพื้นที่ตรวจประเมินภาคสนาม จำนวน 17 แหล่งสำคัญทางธรณีวิทยา ใน 5 อำเภอ ของจังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ 1.สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ช้างดึกดำบรรพ์และไดโนเสาร์ 2.โรงเรียนพันดุง 3.แหล่งผลิตเกลือภูมิปัญญาบ้านพันดุง 4.ชุมชนโพนสูง 5.แหล่งตัดหินสีคิ้ว 6.เขาจันทน์งาม 7.ศูนย์เรียนรู้ กฟผ. 8.อ่างพักน้ำตอนบนลำตะคองสูบกลับ(เขาเควสต้า) 9. ผายายเที่ยง 10.ชุมชนไท-ยวน 11.ชุมชนและปราสาทพนมวัน

12.โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง 13.ไทรงาม ท่าช้าง 14.กลุ่มทอเสื่อบ้านท่าช้าง 15.เรือนรักษ์รถไฟ 16.พระนอนหินทราย และ 17.แหล่งตัดหินบ้านส้มกบงาม

ทั้งนี้ ได้มีการนำเสนอข้อมูลการพัฒนา ผลกระทบ ประโยชน์ รวมถึงศักยภาพของชุมชนเพื่อให้เห็นภาพรวมของแหล่งเควสต้าของอุทยานธรณีโคราช ที่มีภูมิประเทศสวยงามโดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของอุทยานธรณีโคราช