"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 21 มิ.ย.2565 ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ อัปเดตจาก 4 ปั๊ม

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 21 มิ.ย.2565 ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ อัปเดตจาก 4 ปั๊ม

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ เวลา 07.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 4 ปั๊มดัง ประกอบด้วย ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT โดย ราคาน้ำมัน นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- อิรักเล็งเพิ่มผลิตน้ำมันแตะ 8 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2570

- บขส.เตรียมเจรจารถร่วม หาแนวทางลดต้นทุนน้ำมันแพง

- "ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นวันที่ 20 มิ.ย. 65 เช็กราคาเบนซิน แก๊สโซฮอล์ ดีเซล

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ปตท. วันที่ 21 มิถุนายน 2565 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.15 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 50.64 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 44.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.88 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 52.56 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 46.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" บางจาก วันที่ 21 มิถุนายน 2565 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.15 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 44.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.54 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.88 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 47.86 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

 

\"ราคาน้ำมันวันนี้\" ล่าสุด 21 มิ.ย.2565 ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ อัปเดตจาก 4 ปั๊ม

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" เชลล์ (Shell) วันที่ 21 มิถุนายน 2565 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 44.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 45.78 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.05 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 53.54 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 51.79 บาท/ลิตร

 

\"ราคาน้ำมันวันนี้\" ล่าสุด 21 มิ.ย.2565 ดีเซล เบนซิน แก๊สโซฮอล์ อัปเดตจาก 4 ปั๊ม

 

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" PT วันที่ 21 มิถุนายน 2565 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 45.15 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 44.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.88 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เบนซิน ราคา 53.06 บาท/ลิตร