GrabBike "ป้ายขาว" วิ่งได้ถึง 15 ก.ค.นี้ เปิดรูปแบบใหม่คนขับป้ายเหลือง

GrabBike "ป้ายขาว" วิ่งได้ถึง 15 ก.ค.นี้ เปิดรูปแบบใหม่คนขับป้ายเหลือง

แกร็บ ประเทศไทย ยกเลิก GrabBike Win "ป้ายขาว" จะสามารถวิ่งให้บริการได้ถึงแค่ 15 ก.ค. 65 โดยรูปแบบใหม่ให้กับพาร์ทเนอร์คนขับป้ายเหลือง

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 65 แกร็บ ประเทศไทย ออกจดหมายถึง GrabBike (win) กรณี GrabBike Win "ป้ายขาว" จะสามารถวิ่งให้บริการได้ถึงแค่ 15 ก.ค. 65 นี้เท่านั้น โดยระบุว่า

ออกจดหมายถึงจดหมายจาก แกร็บ ประเทศไทย ถึง พี่ๆ พาร์ทเนอร์คนขับที่ให้บริการ GrabBike (win) แกร็บ ประเทศไทย ขอประกาศว่าด้วยคำสั่งของกรมการขนส่งทางบก แกร็บ จำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบ บริการ GrabBike (win) รูปแบบเดิม

โดยต้องนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ที่ให้บริการรับส่งผู้โดยสารออกจากระบบ ภายใน 30 วันนับจากวันที่ 16 มิถุนายน 2565 โดยจะให้บริการวัน สุดท้ายวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

โดยบริการ GrabBike (win) รูปแบบใหม่ จะเปิดให้กับพาร์ทเนอร์คนขับป้ายเหลือง ที่มีคุณสมบัติตามนี้เท่านั้น

1. ต้องมีใบขับขี่สาธารณะและจดทะเบียนเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะ
 

2. สามารถรับงานได้เฉพาะในเขตที่ลงทะเบียนกับกรมขนส่งฯ (ห้ามรับข้ามเขต)

3. อัตราค่าโดยสารจะเป็นอัตราเดียวกับวินมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นไปตามอัตราที่กรมขนส่งฯ กำหนด

GrabBike "ป้ายขาว" วิ่งได้ถึง 15 ก.ค.นี้ เปิดรูปแบบใหม่คนขับป้ายเหลือง