เช็กปฏิทิน "วันพระเดือนกรกฎาคม 2565" มีวันสำคัญ "วันอาสาฬหบูชา"

เช็กปฏิทิน "วันพระเดือนกรกฎาคม 2565" มีวันสำคัญ "วันอาสาฬหบูชา"

เช็กปฏิทิน "วันพระเดือนกรกฎาคม 2565" ตรงกับวันใดบ้าง ที่สำคัญเดือนนี้มีวันสำคัญ คือ "วันอาสาฬหบูชา" ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 และ "วันเข้าพรรษา" แรม 1 ค่ำ เดือน 8

เดินทางมาถึงเดือนกรกฎาคม 2565 แล้ว "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" ได้รวบรวม "วันพระเดือนกรกฎาคม 2565" มาให้แล้วว่ามีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันใดบ้าง และเป็นวันหยุด ด้วยหรือไม่ ดังนี้

ปฏิทิน "วันพระเดือนกรกฎาคม 2565"

  • วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
  • วันที่ 13 กรกฎาคม 2565 "วันอาสาฬหบูชา" ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8

"วันอาสาฬหบูชา" เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรง “ประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก” หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยพระองค์ได้ทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกด้วย เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม (เป็นวันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรก)

ในการนั้นพระองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ, พระวัปปะ, พระภัททิยะ, พระมหานามะ และพระอัสสชิ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ 

 

เช็กปฏิทิน "วันพระเดือนกรกฎาคม 2565" มีวันสำคัญ "วันอาสาฬหบูชา"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  • วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 "วันเข้าพรรษา" แรม 1 ค่ำ เดือน 8

"วันเข้าพรรษา" เป็นวันที่ พระสงฆ์จะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดช่วงเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า จำพรรษา นั้นเอง

ทั้งนี้ วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2565 เป็นวันหยุดพิเศษ (เนื่องจากหยุดยาวติดต่อกัน 5 วัน) ตั้งแต่วันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2565 (วันอาสาฬหบูชา, วันเข้าพรรษา รวมหยุดต่อเนื่องวันเสาร์-อาทิตย์)

เช็กปฏิทิน "วันพระเดือนกรกฎาคม 2565" มีวันสำคัญ "วันอาสาฬหบูชา"

  • วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 แรม 8 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล
  • วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 แรม 15 ค่ำ เดือนแปด(8) ปีขาล 

ทั้งนี้ วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 เป็นวันหยุดพิเศษ (หยุดยาวติดต่อกัน 4 วัน) ตั้งแต่วันที่ 28 - 31 กรกฎาคม 2565 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมหยุดต่อเนื่องวันเสาร์-อาทิตย์)