FIVB อนุมัติเปลี่ยนชื่อนักกีฬา หลังนักตบลูกยางสาวไทยติดเชื้อโควิด 8 ราย

FIVB อนุมัติเปลี่ยนชื่อนักกีฬา หลังนักตบลูกยางสาวไทยติดเชื้อโควิด 8 ราย

สมาคมวอลเลย์บอลแจ้งข่าว FIVB อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อนักกีฬา หลังนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง "ทีมชาติไทย" ติดเชื้อโควิด 8 ราย

นายสมพร ใช้บางยาง นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้ชี้แจ้งความคืบหน้ากรณีขอความอนุเคราะห์สหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ(FIVB) ได้พิจารณาให้ประเทศไทยเปลี่ยนนักกีฬาไปทดแทนนักกีฬาที่มีผลการตรวจ RT-PCR เป็นบวก(พบเชื้อโควิด-19) จำนวน 5 คน ซึ่งเป็นนักกีฬาที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ 25 คน ที่มีสิทธิ์ลงแข่งขันได้ นั้น

FIVB อนุมัติเปลี่ยนชื่อนักกีฬา หลังนักตบลูกยางสาวไทยติดเชื้อโควิด 8 ราย

บัดนี้ ฝ่ายจัดการแข่งขัน Volleyball Nations League(VNL) ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ(FIVB)  ได้แจ้งข่าวดีให้ทราบว่า ได้อนุมัติให้ประเทศไทยเปลี่ยนตัวนักกีฬาตามที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ตามที่ร้องขอแล้ว ซึ่งสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาทั้ง 5 คน ประกอบไปด้วย จรัสพร บรรดาศักดิ์, วิภาวี ศรีทอง, คัทลีย์ ปิ่นสุวรรณ, กรรณิการ์ ธิปะโชติ และฑิชาญา บุญเลิศ เดินทางไปสมทบกับทีมที่ประเทศฟิลิปปินส์แล้วในช่วงเที่ยงของวันนี้

สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณฝ่ายจัดการแข่งขัน Volleyball Nations League (VNL) ของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ประเทศไทยเป็นกรณีพิเศษอีกครั้งหนึ่ง และขอขอบคุณ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เบลเยี่ยม บัลแกเรีย โปแลนด์ และแคนาดา ที่เห็นชอบให้ประเทศไทยเปลี่ยนตัวนักกีฬาเป็นกรณีพิเศษได้ด้วย