4 ข้อเสนอคุม"กัญชาเสรี" อุดรอยรั่ว ก่อนมีกฎหมาย

4 ข้อเสนอคุม"กัญชาเสรี" อุดรอยรั่ว ก่อนมีกฎหมาย

หลากหลายความเห็นเรื่อง "กัญชาเสรี" และนี่เป็นอีกความเห็นจากเครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติด เพราะตอนนี้ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง ยังไม่เป็นรูปเป็นร่าง

ล่าสุดแม้จะมีการรับหลักการของ ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. ... เสนอโดยพรรคภูมิใจไทย และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกัญชา กัญชง พ.ศ.... เสนอโดยพรรคพลังประชารัฐแล้วในสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา มีการพิจารณาในรายละเอียดในชั้นกรรมาธิการ แล้วนำเข้าสู่การพิจารณาในวาระ 2 และ 3 ในสภาผู้แทนราษฎร และจะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไปนั้น

ประเด็นดังกล่าว เครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชนต้านภัยยาเสพติดโดย นพ.ชาตรี บานชื่น ดร.วิโรจน์ สุ่มใหญ่นางทิชา ณ นคร ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ ฯลฯ นำเสนอมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ เพื่อให้เกิดการควบคุมการใช้กัญชาในทางที่ผิด

  • เสนอ 4 มาตรการควบคุมกัญชา

1.ควบคุมการบริโภคกัญชา

ห้ามบุคคลอายุต่ำกว่ายี่สิบปีบริโภคกัญชา ยกเว้นแพทย์เป็นผู้สั่งจ่าย หรือกรณีที่ปลูกและใช้กัญชาในครัวเรือน ในส่วนของกัญชาที่ไม่ใช่ช่อดอก เพื่อให้เป็นระบบที่สนับสนุน “กัญชาทางการแพทย์” “ไม่ใช่”เพื่อการสนับสนุน“กัญชาเสรี”

2. สนับสนุนเศรษฐกิจครัวเรือนจาก “กัญชง”

เนื่องจากกัญชงมีสารเมา THC ต่ำ จะเกิดการใช้ในทางที่ผิดได้ยาก  ต่างจากกัญชาสามารถใช้ในทางที่ผิดได้มาก เช่น นำช่อดอกไปสูบ ใส่อาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผย

3.ควบคุมการใช้กัญชาในเชิงพาณิชย์ทุกระดับ

ทั้งระดับครัวเรือน ธุรกิจขนาดย่อม และธุรกิจขนาดใหญ่   เนื่องจากการทำธุรกิจจะเน้นสร้างกำไรสูงสุด จึงมีการโฆษณาและการตลาด ทำให้เกิดความต้องการที่มาก และกระตุ้นการซื้อ

4.ควบคุมกิจกรรมการตลาด

สถานที่จำหน่ายในการซื้อและบริโภคในร้าน หรือซื้อกลับบ้าน จะต้องมีใบอนุญาตชัดเจนว่า มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผสมกัญชา และเป็นสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้เยาวชนเข้าไป ส่วนทางออนไลน์ห้ามมีการจำหน่าย เมล็ดพันธุ์กัญชา ต้นกัญชา และผลิตภัณฑ์กัญชา

บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์กัญชา ควรระบุระดับ THC และ CBD ของผลิตภัณฑ์ มีการติดฉลากคำเตือน ห้ามโฆษณาเพื่อปกป้องเด็กและเยาวชน เช่นเดียวกับกรณีบุหรี่ในประเทศไทย ยกตัวอย่างประเทศแคนาดาสามารถป้องกันการซื้อขายกัญชาที่ไม่ถูกกฎหมายได้ดี ดังนี้

-ห้ามครอบครองกัญชาเทียบเท่ากัญชาแห้งจำนวน 30 กรัม

-ห้ามครอบครองต้นกัญชาเกินสี่ต้น

-ห้ามครอบครองต้นกัญชาที่มีดอกกัญชาเกินหนึ่งต้นในที่สาธารณะ 

-ห้ามสูบกัญชาในที่สาธารณะ

-เมื่อใช้สารจากกัญชา ห้ามขับขี่ยานพาหนะหรือใช้เครื่องจักร

มาตรการภาษีกัญชา

ซึ่งเป็นมาตรการที่สำคัญมาก เพราะก่อให้เกิดรายได้เข้ารัฐ และควบคุมการบริโภคได้ดี  ควรกำหนดให้นำส่วนหนึ่งของ ภาษีกัญชา มาใช้ในการบำบัดรักษาผู้เสพติดกัญชา ให้ความรู้และการป้องกันเยาวชนใช้กัญชา รวมถึงการวิจัยและการติดตามประเมินผลกระทบทางลบจากการใช้กัญชา