"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นวันที่ 13 มิ.ย. 65 เบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นวันที่ 13 มิ.ย. 65 เบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นวันที่ 13 มิ.ย. 65 ณ เวลา 17.00 น. เช็คราคาน้ำมันทุกชนิด กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมัน ปตท. บางจาก และเชลล์ อัปเดตล่าสุดจากปั๊มขยับเท่าไร ?

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน การอัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" ณ เวลา 17.00 น. กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ล่าสุดจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี ราคาน้ำมันวันนี้ ดังนี้

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" ปตท. (13 มิ.ย.65 เวลา 17:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.55 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 50.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.28 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 51.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม ราคา 45.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นวันที่ 13 มิ.ย. 65 เบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00 น.

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" บางจาก (13 มิ.ย.65 เวลา 17:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.55 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.28 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 46.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นวันที่ 13 มิ.ย. 65 เบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00 น.

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เชลล์ (Shell) ( 13 มิ.ย.65 เวลา 17:00 น.)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 44.94 บาท
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 45.78 บาท 
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.05 บาท 
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 53.54 บาท 
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.44 บาท
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.44 บาท 
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.44 บาท
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.44 บาท
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 50.89 บาท

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นวันที่ 13 มิ.ย. 65 เบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00 น.

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมัน ข้างต้นเป็นราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์