สรุปเหตุพายุถล่ม พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ บ้านเรือนเสียหาย 25 หลัง เสียชีวิต 1 ราย

สรุปเหตุพายุถล่ม พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ บ้านเรือนเสียหาย 25 หลัง เสียชีวิต 1 ราย

ปภ. สรุปเหตุ "วาตภัย" พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ ใน 4 อำเภอ บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 25 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย

เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย รายงานเหตุเกิดวาตภัยในจังหวัดศรีสะเกษ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอกันทรารมย์ อำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอปรางค์กู่ รวม 8 ตำบล 10 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนเสียหาย 25 หลัง ผู้เสียชีวิต 1 ราย 

สรุปเหตุพายุถล่ม พื้นที่ จ.ศรีสะเกษ บ้านเรือนเสียหาย 25 หลัง เสียชีวิต 1 ราย

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว


 

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT”