ข่าวปลอม! "ออมสิน" ปล่อยกู้รายวัน 20,000 บาท ยื่นมือช่วยกลุ่มฐานราก

ข่าวปลอม! "ออมสิน" ปล่อยกู้รายวัน 20,000 บาท ยื่นมือช่วยกลุ่มฐานราก

ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับประเด็น "ออมสิน" ปล่อยกู้รายวัน 20,000 บาท ยื่นมือช่วยกลุ่มฐานราก พบเป็นข้อมูลเท็จ

ตามที่มีข่าวปรากฏตามสื่อเกี่ยวกับประเด็นออมสิน ปล่อยกู้รายวัน 20,000 บาท ยื่นมือช่วยกลุ่มฐานราก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

จากกรณีที่มีข้อความบนสื่อออนไลน์กล่าวว่าออมสิน ปล่อยกู้รายวัน 20,000 บาท ยื่นมือช่วยกลุ่มฐานราก ทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้กระทรวงการคลัง ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่ามีการนำเอาข้อมูลบางส่วนของข่าวที่สื่อมวลชนเคยนำเสนอเมื่อปี 2564 มากล่าวอ้าง ซึ่งข่าวดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวข้องถึง การให้บริการปล่อยสินเชื่อรายวัน ซึ่งเป็นแผนการดำเนินงานที่ธนาคารจะทำในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชัน MyMo เพื่อให้สามารถปล่อยสินเชื่อรายวันได้อย่างถาวรต่อไป ดังนั้น ในปัจจุบันจึงยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการเปิดให้บริการปล่อยสินเชื่อรายวัน ดังกล่าว ตามที่สื่อโซเชียลนำมาเผยแพร่แต่ประการใด

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากทางธนาคารออมสิน กระทรวงการคลังสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th หรือโทร. 1115

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : เป็นการนำข้อมูลของปี 2564 มาเผยแพร่ ซึ่งปัจจุบันธนาคารออมสินอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชัน จึงยังไม่มีการประชาสัมพันธ์เปิดให้บริการปล่อยสินเชื่อรายวันดังกล่าว