"พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า" 10-16 มิ.ย. 65 ไทยมีฝนเพิ่ม เช็คเลยพื้นที่ตกหนัก

"พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า" 10-16 มิ.ย. 65 ไทยมีฝนเพิ่ม เช็คเลยพื้นที่ตกหนัก

กรมอุตุนิยมวิทยา "พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า" ช่วงวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2565 ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น เช็คเลยพื้นที่ตกหนักร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่

กรมอุตุนิยมวิทยา "พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า" ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 16 มิถุนายน 2565

 

การคาดหมายในช่วงวันที่ 10 - 13 มิ.ย. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา และประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนน้อย

 

 

"พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า" ในช่วงวันที่ 14 - 16 มิ.ย. 65 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน และอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

 

ข้อควรระวัง : ในช่วงวันที่ 14 - 16 มิ.ย.65 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม และเพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

 

"พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า" 10-16 มิ.ย. 65 ไทยมีฝนเพิ่ม เช็คเลยพื้นที่ตกหนัก

 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา "พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า" ช่วงวันที่ 10 - 16 มิถุนายน 2565 ตามภาคต่างๆ ดังนี้

 

ภาคเหนือ

 

ในช่วงวันที่ 10 - 13 มิ.ย.65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 16 มิ.ย.65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

ในช่วงวันที่ 10 - 13 มิ.ย.65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 - 40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 16 มิ.ย.65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 37 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

 

ภาคกลาง

 

ในช่วงวันที่ 10 - 13 มิ.ย.65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 16 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

 

ภาคตะวันออก

 

ในช่วงวันที่ 10 - 13 มิ.ย.65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 16 มิ.ย. 65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)

 

ในวันที่ 10 - 13 มิ.ย.65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30 - 40 ของพื้นที่ ในช่วงวันที่ 14 - 16 มิ.ย.65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15 - 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 36 องศาเซลเซียส

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)

 

มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 14 - 16 มิ.ย.65 ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29 - 34 องศาเซลเซียส

 

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

 

ในวันที่ 10 - 13 มิ.ย.65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 14 - 16 มิ.ย.65 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31 - 36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10 - 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง

 

กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์