หางานมาทางนี้! ภูเก็ตจัด "นัดพบแรงงานใหญ่" มีตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา

จัดหางานภูเก็ต จัดงาน "นัดพบแรงงานใหญ่" มีกว่า 30 บริษัท และตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา เตรียมพร้อมรองรับสถานประกอบการโรงแรมที่พัก หลัง โควิด-19 คลี่คลาย และเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ใครที่กำลังมอง "หางาน" เชิญมาทางนี้ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต จัดงาน "นัดพบแรงงานใหญ่" ที่มีกว่า 30 บริษัท และตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา เตรียมพร้อมรองรับสถานประกอบการโรงแรมที่พัก หลังสถานการณ์ โควิด-19 คลี่คลาย และเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น

 

 

กลุ่มคนวัยแรงงานทั้งชายและหญิงจำนวนมาก ได้เดินทางมาตรวจสอบตำแหน่งงานว่าง ภายในงาน "วันนัดพบแรงงานใหญ่" ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้นบริเวณลานกิจกรรมพับบลิคเฮ้าส์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต เพื่อให้ผู้สมัครงานได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง และได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการ ในคราวเดียวกัน

 

โดยจะมีการสัมภาษณ์งานกับนายจ้างโดยตรงมากกว่า 30 บริษัท และตำแหน่งงานว่างมากกว่า 1,000 อัตรา อีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายของนายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ประสงค์จะหาคนงานไปทำงาน

 

อีกทั้งยังส่งเสริมการจ้างงาน ช่วยลดปัญหาการว่างงาน และการขาดแคลนแรงงาน เพิ่มช่องทางให้ผู้ที่ต้องการมีงานทำได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของตำแหน่งงาน และความต้องการของตลาดแรงงานที่ง่ายและสะดวกมากขึ้น พร้อมทั้งมีการเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ประสงค์จะไปทำงานยังซาอุดีอาระเบีย และให้คำปรึกษาด้านอาชีพอีกด้วย

 

 

นายพิชิต สิงห์ทองคำ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ด้วยขณะนี้สถานการณ์โควิด-19 ภูเก็ตเริ่มคลี่คลาย เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว และมีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ ทำให้มีผู้ประกอบการทยอยเปิดกิจการอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ผู้ที่ว่างงานได้มีงานทำ ซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตเมื่อเทียบกับหลายๆจังหวัด มีอัตราการว่างงานน้อยมาก โดยเฉพาะในระยะนี้ซึ่งสถานประกอบการต่างๆเริ่มเปิดกิจการ ทำให้ความต้องการแรงงานมีเพิ่มมากตามไปด้วย

 

จากการสอบถามและพูดคุยกับกลุ่มผู้ที่มาสมัครงานพบว่าส่วนใหญ่ต่างรู้สึกดีใจที่สำนักงานจัดหางานได้จัดให้มีงานแบบนี้ เพราะบางคนพึ่งจบใหม่มาสมัครงานเป็นครั้งแรก คาดว่าจะได้งานเพราะยื่นใบสมัครและสอบสัมภาษณ์ในวันเดียวกัน ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทาง อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วย

 

ขณะที่บางคนมาสมัครงานในครั้งนี้ต้องการที่จะเปลี่ยนงานใหม่ เพราะหลังจากที่รัฐบาลเปิดประเทศ เศรษฐกิจในจังหวัดภูเก็ตก็ดีขึ้นเรื่อยๆ คิดว่าเป็นโอกาสดีที่มีนายจ้างและสถานประกอบการต่างๆมารวมตัวกัน อีกทั้งมีตำแหน่งงานว่างให้เลือกที่ตรงกับความถนัดและความสามารถโดยเฉพาะงานบริการโรงแรม

 

หางานมาทางนี้! ภูเก็ตจัด \"นัดพบแรงงานใหญ่\" มีตำแหน่งงานว่างกว่า 1,000 อัตรา

 

ข่าวโดย สาลินี ปราบ จ.ภูเก็ต