วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" 3 มิถุนายน จิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" 3 มิถุนายน ผู้ว่าฯอ่างทอง นำจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้

ที่บริเวณริมคลอง ตาม่วง-ยี่ล้น ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 "พระราชินี"

 

 

โดยมีนางชุติพร วิจิตร์แสงศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง น.ส.เอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ปลัดจังหวัดอ่างทอง หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอวิเศษชัยชาญ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนและจิตอาสา 904 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และบำรุงรักษาคลอง ส่งเสริมค่านิยมของประชาชนในพื้นที่ให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ รักษา ฟื้นฟูและแก้ปัญหาแหล่งน้ำในระยะยาว

 

ในการนี้ นายวีระศักดิ์ ผู้ว่าฯอ่างทอง พร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นทองอุไร ซึ่งเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นที่ป่าไม้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 

 

ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" 3 มิถุนายน จิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" 3 มิถุนายน จิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระราชินี" 3 มิถุนายน จิตอาสาร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 

ข่าวโดย หิรัญยวัต อธิวัฒน์เดชากร จ.อ่างทอง