ไทยเตรียมรับมือ "ฝนตกหนัก" ต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 7 มิ.ย. 65 จริงหรือ?

ไทยเตรียมรับมือ "ฝนตกหนัก" ต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 7 มิ.ย. 65 จริงหรือ?

แชร์ว่อน! ไทยเตรียมรับมือ "ฝนตกหนัก" ต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 7 มิ.ย. 65 จริงหรือ? ล่าสุด กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกมาชี้แจงแล้ว

ตามที่มีข่าวปรากฏเตือนเกี่ยวกับเรื่อง ไทยเตรียมรับมือ "ฝนตกหนัก" ต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 7 มิ.ย. 65 ล่าสุดทาง กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าประเด็นดังกล่าวนั้น "เป็นข้อมูลจริง"

 

 

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยไทยเตรียมรับมือ "ฝนตกหนัก" ต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 7 มิ.ย. 65 ซึ่งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก

 

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน และอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

 

 

ส่วนในช่วงวันที่ 3-7 มิ.ย. 65 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

 

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.earthquake.tmd.go.th และ www.tmd.go.th หรือโทร สายด่วน 1182 และหมายเลขโทรศัพท์ 0 2399 4547 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ไทยเตรียมรับมือ "ฝนตกหนัก" ต่อเนื่อง จนถึงวันที่ 7 มิ.ย. 65 จริงหรือ?