สระบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมรับมือน้ำท่วม

สระบุรี เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี 2565

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 65 ที่ห้องประชุมตะแบกนา ศาลากลางจังหวัดสระบุรี นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในปี 2565 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

ในปีนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทยว่าฤดูฝนปีนี้เริ่มต้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคม จะเกิดฝนทิ้งช่วงประมาณกรกฎาคม แต่ไม่รุนแรง ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายน จะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นและมีโอกาสสูงที่จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง จะส่งผลให้มีฝนตกหนักมากอาจก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากรวมถึงน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่

การเตรียมความพร้อม จังหวัดสระบุรี ได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสถานการณ์ จัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัย ทบทวนปรับปรุงแผน กำหนดบทบาทภารกิจหน่วยงาน ตรวจสอบความมั่นคงแข้งแรงสถานที่กักเก็บน้ำ พนังกั้นน้ำ ตรวจสอบจุดแจ้งเตือนภัย เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดอุทกภัย จะจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด อำเภอ อปท. เป็นศูนย์ควบคุมสั่งการ อำนวยการหลักในการระดมสรรพกำลัง พื้นที่ที่มีฝนตกหนัก ให้ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ๋บ้าน ผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประชาชนจิตอาสา ร่วมเฝ้าระวัง กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ จัดชุดปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างครอบคลุม ตั้งโรงครัวพระราชทาน ช่วยเหลือด้านอาหาร น้ำดื่ม การรักษาพยาบาล ที่อยู่อาศัย เป็นต้น