รอง ผบ.ทสส. เยี่ยมกำลังพล สนภ.4 สน.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ชายแดนภาคใต้

รอง ผบ.ทสส. เยี่ยมกำลังพล สนภ.4 สน.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ชายแดนภาคใต้

พล.อ. นเรนทร์ ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ กำลังพล สนภ.4 สน. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมมอบอุปกรณ์กลุ่มเลี้ยงโคนม

พล.อ. นเรนทร์ สิริภูบาล รองผู้บัญชาการทหารสุด (รองผบ.ทสส.) และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม การปฏิบัติงานของ สจร.ทหาร, โครงการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ส่วนหน้า (สนภ.4 สน.) และ สถานีวิทยุกระจายเสียง วส.912  สนภ.4 นทพ

รอง ผบ.ทสส. เยี่ยมกำลังพล สนภ.4 สน.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ชายแดนภาคใต้

ในการนี้รอง ผบ.ทสส. รับฟังการบรรยายสรุป ของ สำนักงานจเรทหาร  พร้อมทั้งมอบวัสดุอุปกรณ์ ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโค นทพ. จ.นราธิวาสณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 (นพค.41) 

รอง ผบ.ทสส. เยี่ยมกำลังพล สนภ.4 สน.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ชายแดนภาคใต้

สหกรณ์โคเนื้อ นทพ. อ.สุไหงปาดี  และ วส.912 สนภ.4 นทพ. อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยมี จเรทหารและ ผอ.สนภ.4 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ

รอง ผบ.ทสส. เยี่ยมกำลังพล สนภ.4 สน.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ชายแดนภาคใต้