โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ "พระสี สิริญาโณ" เป็น พระราชวัชรสิริมงคล

โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ "พระสี สิริญาโณ" เป็น พระราชวัชรสิริมงคล

พระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นราช "พระสี สิริญาโณ" เป็น พระราชวัชรสิริมงคล

ราชกิจจานุเบกษา (เว็บไซต์) ประกาศ 26 พ.ค. 2565 พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระสี สิริญาโณ เป็น พระราชวัชรสิริมงคล วิมลภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดป่าศรีมงคล จังหวัดอุบลราชธานี มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๔ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ "พระสี สิริญาโณ" เป็น พระราชวัชรสิริมงคล

หลวงปู่สี สิริญาโณ วัย 89 ปี 77 พรรษา อุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดป่าบ้านเปือย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 หลวงปู่สีได้มีโอกาสมาพบกับ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) การพบกันครั้งนั้นนับได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิต เนื่องจากได้มีโอกาสเรียนรู้ธรรมและการปฏิบัติกรรมฐานที่ถูกต้องจากหลวงพ่อชาโดยตรง จนกระทั่งหลวงพ่อชาได้มอบหมายให้หลวงปู่สีไปดูแลวัดสาขาของวัดหนองป่าพง ซึ่งก็คือวัดป่าศรีมงคล

โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ "พระสี สิริญาโณ" เป็น พระราชวัชรสิริมงคล

หลวงปู่สี สิริญาโณ ประธานสงฆ์วัดป่าศรีมงคล (วัดป่าบ้านเปือย) อ. สำโรง จ. อุบลราชธานี ท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง ก่อนที่ท่านจะได้เข้ามาขอฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อศึกษาพระธรรมกับหลวงพ่อชานั้น หลวงปู่สีท่านได้เคยร่ำเรียนวิชชาการวิทยาคมต่าง ๆ มาแล้วหลายสายหลายด้าน เรียกได้ว่าก่อนหน้าที่ท่านจะได้พบกับหลวงพ่อชานั้น ท่านได้ศึกษาวิชชาอาคมมามากมายหลายศาสตร์แขนง แม้แต่การใช้พระคาถาปัดเป่ารักษาคนป่วยไข้ให้หายจากอาการป่วย ท่านก็ได้ร่ำเรียนมาจนแตกฉาน กระทั่งท่านได้มีบุญโอกาสมาเจอกับหลวงพ่อชา ใน ปี พ.ศ. 2512 ท่านถึงได้ตัดสินใจเป็นมั่นคงหนักแน่นที่จะละทิ้งในวิชาอาคมต่างๆ ที่เรียนมาทั้งหมด เพื่อที่จะนำตัวของท่านเข้าสู่การปฏิบัติธรรม เจริญความเพียรทางด้านวิปัสสนาให้ถ่องแท้แตกฉาน จากวันนั้นเป็นต้นมาท่านจึงได้อยู่ปฏิบัติกับหลวงพ่อชา จวบจนกระทั่งจนมาถึงวันหนึ่ง หลวงพ่อชา ผู้เป็นพระอาจารย์ได้มีดำริสั่งการ ให้ตัวท่านนั้นได้เดินทางไปดูแลวัดป่าในสาขาของวัดหนองป่าพง สาขาที่ 13 ณ วัดป่าศรีมงคล (วัดป่าบ้านเปือย ) (วัดป่าบ้านเปือย) ตำบลโนนกาเล็น อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2565)

โปรดพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ "พระสี สิริญาโณ" เป็น พระราชวัชรสิริมงคล ภาพจาก เพจ วัดป่าศรีมงคล สาขาที่13 วัดหนองป่าพง