"เกาะช้าง-ปศุสัตว์" สุ่มจับลิงตรวจเลือด หาเชื้อมาลาเรียโนวไซ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จับมือ ปศุสัตว์เกาะช้าง สุ่มจับลิงตรวจเลือดหาเชื้อมาลาเรียโนวไซ จากลิงสู่คน

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. 65 นายศิริศักดิ์ ผดุงโชค นายอำเภอเกาะช้าง มอบหมายให้นายกุศล สุไชยชิด ปศุสัตว์อำเภอเกาะช้าง นายดุสิต สมุทระกพงศ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง นายธีระศักดิ์ สรวมชีพมาเสือ รองนายกเทศมนตรี ต.เกาะช้าง ร่วมกันดำเนินการ สุ่มตรวจลิงแสมหางยาวตามจุดต่างๆบนเกาะช้าง ทั้งบ้านหาดทรายขาว บ้านคลองพร้าว ต.เกาะช้าง บ้านอ่าวกะรัง และบ้านคลองกลอย บ้านบางเบ้าต.เกาะช้างใต้ เพื่อนำลิงแสมหางยาว พาหะไข้มาลาเรียโนวไซ สู่คน หลังพบผู้ป่วยไข้มาลาเรียจากลิงแล้ว 9 รายด้วยกัน

ในการสุ่มจับลิงแสมหางยาวในครั้งนี้ ต้องอาศัยช่วงจังหวะที่มีแสงแดด อากาศปลอดโปร่ง ลิงแสมหางยาวจึงจะออกมารออาหารจากผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาริมถนน หรือเข้าบ้านคนขโมยอาหารต่างๆไปกิน ซึ่งจะมีฝูงลิงแสมหางยาวจำนวนมากในจุดต่างๆดังกล่าว ซึ่งการจับลิงแสมหางยาว เจ้าหน้าที่จะใช้กรงขนาดกลางให้ลิงเข้าได้ ใส่กล้วยไว้ในกรงให้ลิงเข้าไปหยิบกล้วย หลังจากนั้นจะปิดประตูกรง และนำลิงที่จับได้ มาฉีดยาสลบ ก่อนจะใช้สลิงดูดเลือดของลิงเก็บเป็นตัวอย่างนำไปตรวจสอบ ก่อนจะฉีดยาผ่อนคลายให้ลิงฟื้นและนำไปปล่อยคืนป่าต่อไป

นายกุศล สุไชยชิด ปศุสัตว์อำเภอเกาะช้าง บอกว่าลิงแสมหางยาวในป่า ชินกับการมาหาอาหารในชุมชน และผู้คนที่เดินทางผ่านไปมา ทำให้ลิงมาใกล้ชิดคน เปลี่ยนพฤติกรรมจากการอยู่ป่ามาอยู่ใกล้เมือง อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการนำไข้มาลาเรียโนวไซมาสู่คนได้มากขึ้นโดยบอกว่าตัวอย่างเลือดจะนำเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด ที่ผ่านมาตรวจลิงไป 8ตัว เป็นลิงป่า5ตัว ลิงบ้าน3ตัว พบเชื้อมาลาเรียชนิดพลาสโมเดียมอินุไอ (Plasmodiam inui) ในลิง 1 ตัวและไม่ทราบชนิด 1ตัว จากลิงป่า ส่วนลิงบ้านไม่พบ จึงต้องเดินหน้าตรวจสอบลิงติดเชื้อมาลาเรียโนวไซกันต่อไป 

ส่วนโครงการทำหมันลิงเพื่อลดประชากรลิงบนเกาะช้าง นายธีระศักดิ์ สรวมชีพมาเสือ รองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะช้าง บอกว่าจะต้องทำโครงการระยะยาวจัดงบประมาณในการทำหมันลิงเป็นระยะๆ อาจจะได้ครั้งละ 100ตัว เนื่องจากเป็นเรื่อวที่ค่อนข้างย่างยากและจะต้องใช้งบประมาณค่อนข้างมาก วึ่งจะต้องบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลต.เกาะช้าง เทศบางต.เกาะช้างใต้ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ปศุสัตว์อำเภอเกาะช้าง และฝ่ายปกครองอำเภอเกาะช้าง