"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 3 ปั๊มดัง

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 3 ปั๊มดัง

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ณ เวลา 17.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก และเชลล์

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน การอัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" กลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ล่าสุดจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี ราคาน้ำมันวันนี้ ดังนี้

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" ปตท. (25 พ.ค.65 เวลา 17.00 น.) 

 • แก๊สโซฮอล์ 95                         ราคา 43.45 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95  ราคา 48.94 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20                       ราคา 42.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85                       ราคา 36.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91                          ราคา 43.18 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95                                 ราคา 50.86 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7                                   ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม                            ราคา 42.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20                      ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล                                         ราคา 31.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 3 ปั๊มดัง

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" บางจาก (25 พ.ค. 65 เวลา 17.00 น.) 

 • แก๊สโซฮอล์ 95                      ราคา 43.45 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20                    ราคา 42.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85                    ราคา 36.34 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91                       ราคา 43.18 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7                                ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมียม                          ราคา 42.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20                   ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล                                      ราคา 31.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 3 ปั๊มดัง

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เชลล์ (Shell) (25 พ.ค. 65 เวลา 17.00 น.) 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20                 ราคา 42.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91                    ราคา 43.58 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95                    ราคา 43.85 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95                ราคา 51.34 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20                                       ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล                                   ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7                              ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล                               ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7                          ราคา 46.39 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 อัปเดตจาก 3 ปั๊มดัง