เตือน ระดับน้ำแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงฉับพลัน เฝ้าระวัง 5 จังหวัด

เตือน ระดับน้ำแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงฉับพลัน เฝ้าระวัง 5 จังหวัด

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศ แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ช่วงวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ออกประกาศ แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ช่วงวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565 ส่งผลกระทบ 5 จังหวัดที่ทำให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 1-1.5 เมตร

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "กรมอุตุ" สภาพอากาศวันนี้ กทม.-ปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 ช่วงบ่ายถึงค่ำ

 

ด้วย กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ตั้งแต่วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2565 พบว่าในพื้นที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) มีปริมาณฝนตกหนักสะสม 250 มิลลิเมตร ส่งผลให้ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เขื่อนน้ำอู สปป.ลาว เพิ่มปริมาณน้ำระบายจาก 500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทำให้ระดับน้ำที่บริเวณสถานีหลวงพระบางมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ คาดการณ์มวลน้ำหลากจะไหลผ่านเขื่อนไซยะบุรี สปป.ลาว อยู่ในเกณฑ์ 6,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงท้ายเขื่อนไซยะบุรี ตั้งแต่บริเวณอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร และอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ประมาณ 1.00 - 1.50 เมตร ในช่วงวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565

 

ทั้งนี้ กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ขอให้จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี โปรดประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงและแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างฉับพลัน

 

เตือน ระดับน้ำแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลงฉับพลัน เฝ้าระวัง 5 จังหวัด