ผอ.กกต.เมืองพัทยา แจงปัญหาบัตรเลือกนายกหาย

ผอ.กกต.เมืองพัทยา แจงปัญหาบัตรเลือกนายกหาย บัตรเลือก สม.เขย่ง มาจากการจัดคนไม่ชำนาญไปทำงาน ระบุมีความพร้อมถ้าจะให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 65 เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ปลัดเมืองพัทยา ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งเมืองพัทยา ได้เปิดเผยถึงการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาถือว่ามีความคึกคักพอสมควร แต่ไม่ถึงเป้าหมาย 70% ที่วางไว้ โดยการเลือกตั้งเมืองพัทยาครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิประมาณ 50% อาจเป็นเพราะสภาพฟ้าฝนที่เป็นอุปสรรคต่อประชาชนที่ออกมาเลือกตั้ง แต่ก็ได้พยายามเต็มที่แล้ว

ทั้งนี้ ช่วงการเลือกตั้งระหว่างวันไม่พบว่ามีปัญหาใดๆ มีเพียงเรื่องของผู้เลือกตั้งหาหน่วยเลือกตั้งไม่เจอ ทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยก็ได้แก้ปัญหาด้วยการช่วยเหลือผ่านแอปพลิเคชั่นของ กกต. ช่วยหาสถานที่เลือกตั้งและตรวจสอบรายชื่อและบอกเส้นทางเพื่อให้สามารถไปเดินทางไปใช้สิทธิได้อย่างถูกต้อง

แต่ในส่วนของการรวมคะแนนนั้น สามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการได้เฉพาะสมาชิกสภาเมืองพัทยาในเขตเลือกตั้งที่ 1 และ 4 ส่วนเขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 29 และเขตเลือกตั้งที่ 3 หน่วยเลือกตั้งที่ 5 มีปัญหาเรื่องบัตรเขย่ง คือเจ้าหน้าที่จ่ายบัตรเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาให้กับผู้ที่มีสิทธิเลือกนายกเมืองพัทยาเพียงอย่างเดียวไปด้วย ทำให้ผู้แสดงตนกับบัตรไม่ตรงกัน

เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม ผู้อำนวยการการเลือกตั้งเมืองพัทยา กล่าวต่อว่า ในส่วนของบัตรเลือกนายกเมืองพัทยาพบว่าบัตรหายไป 2 หน่วย คือ หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ของเขตที่ 1 และหน่วยเลือกตั้งที่ 20 ของเขตเลือกตั้งที่ 4 ซึ่งปัญหาทั้ง 4 หน่วย ก็ได้ทำการแจ้งไปยัง กกต.จังหวัดชลบุรี รับทราบ เพื่อรายงานไปยัง กกต.ส่วนกลางพิจารณา ซึ่งคาดว่าใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์

ทั้งนี้ แนวโน้มความเป็นไปได้ อาจจะมีทั้งการเลือกตั้งใหม่หรืออาจจะประกาศผลได้เลย ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับทางกกต.ส่วนกลางเป็นผู้พิจารณา แต่ทางเมืองพัทยาก็มีความพร้อมถ้าจะให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งในขณะนี้เมืองพัทยาก็ได้มีการเตรียมการกันแล้วด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม จากการสอบถามพบว่าหน่วยที่มีปัญหาจะเป็นหน่วยแรกที่ต้องคอยให้บริการประชาชน ทำให้ต้องดูแลประชาชนเพิ่มเติมและทำให้ดูแลหน่วยไม่ทั่วถึง นอกจากนี้ยังพบว่ามีการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลหีบบัตรและดูแลคูหาเลือกตั้งที่ไม่ค่อยเก่งหรือมีความชำนาญมาทำงาน คิดว่าเป็นเรื่องง่ายๆ เลยจัดการคนทำงานพลาดไปจนเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น