ชลประทาน แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยา

ชลประทาน แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเขื่อนเจ้าพระยา หลังมวลน้ำเพิ่มสูงขึ้น ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประธานที่ 12 จังหวัดชัยนาท ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา ฉบับที่ 2 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดลพบุรี เนื่องจากยังมีฝนตกและมีน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไหลลงเหนือเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราเพิ่มมากขึ้น ณ วันที่ 22 พ.ค. 65 เวลา 12.00 น. ตรวจวัดปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีวัดน้ำ C2 จังหวัดนครสวรรค์ วัดได้ 781 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที สมทบกับแม่น้ำสะแกกรังผ่านสถานี Ct19 จังหวัดอุทัยธานีวัดได้ 68 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ไหลเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายกตัวสูงขึ้น ในระดับ 16.25 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลาง ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 469 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนไม่ให้เกิดระดับเก็บกัก 16.50 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลาง และคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจะมีแนวโน้มสูงขึ้น อยู่ในเกณฑ์ประมาณ 600 ถึง 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ริมน้ำมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่บริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ถึงบริเวณ ตำบลกระทุ่ม ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา และตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อีกประมาณ 0.50 ถึง 0.75 เมตร
 

ทั้งนี้ สำนักงานชลประทานที่ 12 จะควบคุมปริมาณการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าวด้วยการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่ให้มีผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตร หากมีปริมาณน้ำไหลผ่านตอนบนลดลง สำนักงานชลประธานที่ 12 จะพิจารณาปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตามลำดับต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำดังกล่าว จึงขอให้บริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหาร เป็นต้น และประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาขอให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด