วันอัฐมีบูชา พุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะ พระพุทธเจ้าเข้านิพพาน

วันอัฐมีบูชา พุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะ พระพุทธเจ้าเข้านิพพาน

พุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะ พระพุทธเจ้าเข้านิพพาน เนื่องในวันอัฐมีบูชา หรือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระสมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้มาตรการเข้มงวดทางสาธารณสุข ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19

วันนี้ (23 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ ถือว่าเป็นวันพระสำคัญของชาวพุทธศาสนิกชน คือเป็นวัน วันอัฏฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หลังเสด็จดับขันธปรินิพพานได้ 8 วัน ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือนวิสาขะ (หรือเดือน 6 ของไทย) ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก นอกเหนือจากพระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจ.พิษณุโลกแล้ว ยังมีพระพุทธรูปอีกปางหนึ่งที่น่าสนใจ คือ พระพุทธรูปปางพระพุทธเจ้าเข้านิพพาน ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน หรือ วิหารหลวงพ่อสามพี่น้อง อยู่ทางด้านใต้ของพระวิหารพระศรีศาสดา วันนี้พุทธศาสนิกชน ต่างได้ทะยอยเดินทางมากราบไหว้ขอพร โดยเฉพาะที่บริเวณพระบาท ที่ยื่นออกมาจากหีบบรรจุพระสรีระสีทอง ที่ประชาชนต่างนิยมเข้ามากราบใกล้ ๆ พระบาท

วันอัฐมีบูชา พุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะ พระพุทธเจ้าเข้านิพพาน

พระเจ้าเข้านิพพาน ในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกนั้น มีลักษณะเป็นหีบทอง ซึ่งทำจากศิลาลงรักปิดทอง ประดิษฐานพระบรมสรีระของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่บนพระจิตกาธาน ที่ปลายหีบทางด้านใต้ มีพระพุทธบาทคู่ยื่นออกมา นับว่าเป็นพระพุทธรูปปางพิเศษ ที่มีความแตกต่างจากปางอื่น

เป็นพุทธปาฏิหาริย์ยื่นพระบาทออกมาเพื่อให้ พระมหากัสสปะเถระ ที่เดินทางมาถึงพิธีเป็นพระองค์สุดท้าย ได้กราบถวายบังคมเป็นครั้งสุดท้าย รอบพระจิตกาธาน ก็มีรูปพระพุทธสาวก 5 องค์ นั่งชันเข่าพนมมือ ปลงธรรมสังเวช ด้านท้ายวิหารยังประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย 3 องค์ วิหารตั้งอยู่ด้านหน้าของวิหารพระศรีศาสนา ลักษณะวิหารเป็นทรงโรงสมัยอยุธยาขนาดเล็ก มี 4 ห้อง หลังคามีชั้นเดียว มีปีกนกมุงด้วยเกล็ดพระยานาค นับว่าเป็นศิลปะที่หาดูยาก ส่วนที่ประตูเป็นประตูประดับมุกเป็นรูปพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน ที่สำคัญเป็นสถานที่ที่มีแห่งเดียวในประเทศไทย พุทธศาสนิกชนนิยมเรียกว่า วิหารพระเจ้าเข้านิพพาน หรือ วิหารหลวงพ่อสามพี่น้อง

วันอัฐมีบูชา พุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะ พระพุทธเจ้าเข้านิพพาน

สำหรับคติความเชื่อของพุทธศาสนิกชน ที่เดินทางมากราบไหว้ขอพรจากพระเจ้าเข้านิพพาน และหีบพระบรมศพนั้น ต่างเชื่อว่า เมื่อได้มากราบพระบาทของพระพุทธเจ้าแล้วอธิษฐานขอสิ่งที่ต้องการแล้วจะสัมฤทธิผลทุกประการ จึงทำให้มีพุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว เดินทางมากราบไหว้ขอพรจากพระเจ้าเข้านิพพาน ทั้งนี้ก็อยู่ภายใต้มาตรการเข้มงวดทางสาธารณสุข ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกด้วย