น้ำมันขวดยังสูง แต่ราคาปาล์มตกต่ำต่อเนื่อง คาดตกเหลือกก.ละ 4 บาท

น้ำมันขวดยังสูง แต่ราคาปาล์มตกต่ำต่อเนื่อง คาดตกเหลือกก.ละ 4 บาท

ตรวจสอบน้ำมันพืชขวดยังสูง แต่ราคาปาล์มตกต่ำต่อเนื่อง คาดตกเหลือกก.ละ 4 บาท

ราคาน้ำมันพืชชนิดขวด และน้ำมันบรรจุถุงหลายร้านราคาสูงเท่ากัน และยังสูงกว่าราคากำหนดของกระทรวงพาณิชย์ที่กำหนดขวดละไม่เกิน 66 บาท แต่ราคาจริงยังแพงกว่ามาก ทำให้ร้านขายไก่ทอดปรับใช้น้ำมันจากหนังไก่แทน ซึ่งเป็นการลดต้นทุน ขณะที่ราคาปาล์มยังตกต่อเนื่อง ซึ่งโรงงานบางแห่งแจ้งราคาอาจลดลงเหลือกิโลกรัมละ 4 บาท ทำให้ชาวสวนฮึ่ม หากราคาปาล์มน้ำมันลดต่ำกว่า 8 บาท ชาวสวนจะอยู่ไม่ได้ เนื่องจากปุ๋ยมีราคาแพง อาจมีการเคลื่อนไหว

ราคาน้ำมันบรรจุขวดขนาด 1 ลิตร ยังคงมีราคาสูงกว่าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดคือ จะไม่ให้เกินขวดละ 66 บาท แต่จากการสำรวจพบว่าราคาน้ำมันปาล์มขวดจำหน่ายขวดลิตรละ 70 บาท ขณะที่น้ำมันบรรจุถุงขนาด 1 ลิตรเช่นกัน จำหน่ายในราคาถุงละ 68 บาท แต่บางร้านจำหน่ายเท่ากับราคาน้ำมันบรรจุขวดคือ 70 บาท จึงทำให้พ่อค้าแม่ค้าได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก 

น้ำมันขวดยังสูง แต่ราคาปาล์มตกต่ำต่อเนื่อง คาดตกเหลือกก.ละ 4 บาท

ขณะเดียวกันพบว่าร้านไก่ทอดบางแห่ง มีการปรับตัวในการใช้น้ำมันทอดไก่ โดยการหันมาใช้น้ำมันจากหนังไก่ ซึ่งทางเจ้าของร้านบอกว่าเป็นน้ำมันที่ได้คุณภาพมากกว่าน้ำมันที่ทำจากพืชโดยสีของน้ำมันจะใสสะอาจกว่า และสามารถได้ใช้น้ำมันใหม่ในทุกวัน เพราะเป็นน้ำมันที่เป็นผลพลอยได้จากการซื้อหนังไก่มาทอดจำหน่าย โดยหนังไก่ 10 กิโลกรัม เมื่อนำลงไปทอดจะเหลือหนังไก่ที่ทอดกรอบแล้วเพียง 2 กิโลกรัมเท่านั้น ที่เหลือเป็นน้ำมันที่จะได้ใช้ต่อไป 

ทั้งนี้ หากใช้น้ำมันพืชในการทอดไก่จะเพิ่มต้นทุนมาก เพราะสิ้นเปลืองและน้ำมันมีราคา ทั้งนี้ ไม่มีการขึ้นราคาไก่ทอด แต่จะขายในปริมาณที่มากต่อวัน เพื่อให้มีรายได้และไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับประชาชนที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้นในการซื้อไก่ทอดรับประทาน

ส่วนนางอภิญญา วงศ์วิวัฒน์ เจ้าของลานเทวงศ์วิวัฒน์ และเป็นประธานกลุ่มลานเท จ.ตรังกล่าวว่า ราคาปาล์น้ำมันยังคงอยู่ในช่วงขาลงนับจากเดือนที่ผ่านมา ขณะนี้เหลือกิโลกรัมละ 8 บาทเศษ และแนวโน้มยังลงต่อเนื่อง วันละ 30 – 50 สตางค์ ลงจนลานรับซื้อก็เครียด เพราะรับซื้อแล้วต้องรีบส่งโรงงานให้ทัน หากมีปาล์มเหลือก็ต้องขาดทุน ตอนนี้สถานการณ์ลงต่อเนื่องตามที่โรงงานแจ้งว่าจะลงตลอด โดยเคยขึ้นไปถึงกิโลกรัมละ 12.10 บาท และลงต่อเนื่องมาเหลือ 8 บาทกว่า 

ราคาล่าสุดวันนี้ กก.ละ 8.20 – 8.60 บาท โดยทางโรงงานแจ้งว่าอาจลงไปถึงกิโลกรัมละ 4 บาท โดยผลเกิดจากที่รัฐมนตรีพาณิชย์ประกาศกำหนดราคาน้ำมันปาล์มขวดให้เหลือ 66 บาท จากเมื่อก่อนราคาปาล์มลงก็ขึ้นกลับ แต่ขณะนี้ลงอย่างเดียว แต่ราคาน้ำมันปาล์มขวดก็ยังมีราคาสูง แก้ไม่ได้ ทั้งนี้ หากราคาลดต่ำกว่ากิโลกรัมละ 8 บาท จะทำให้เกษตรกรอยู่ไม่ได้ เนื่องจากราคาปุ๋ยแพง เกษตรกรเดือดร้อนทันที สู้ราคาปุ๋ยแพงไม่ได้ โดยขณะนี้ราคาปุ๋ยกับราคาปาล์มน้ำมันจะสวนทางกัน โดยปาล์มน้ำมันจะอยู่ได้ด้วยปุ๋ย หากเกษตรกรไม่มีเงินซื้อปุ๋ยก็จะไม่มีผลผลิต และเชื่อว่าหากราคาปาล์มลดลงต่ำกว่ากิโลกรัมละ 8 บาท เกษตรกรอาจลุกฮือทันที