ศบค.เคาะ ยกเลิกกักตัว ให้สังเกตอาการ 10 วัน ผ่อนคลายล่าสุดเปิด ผับ บาร์ 1 มิ.ย.

ศบค.เคาะ ยกเลิกกักตัว ให้สังเกตอาการ 10 วัน ผ่อนคลายล่าสุดเปิด ผับ บาร์ 1 มิ.ย.

"หมอทวีศิลป์" เผยมติ ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบ "ยกเลิกกักตัว" สำหรับผู้เสี่ยงสูงจากโควิด-19 เปลี่ยนเป็นให้สังเกตอาการแทน 10 วัน เช็กเลยผ่อนคลายมาตรการล่าสุด สถานบริการ สถานบันเทิง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน หรือ "หมอทวีศิลป์" โฆษก ศบค. แถลงมติ ศบค.ชุดใหญ่ ระบุว่า ที่ประชุม ศบค. เห็นชอบปรับมาตรการ "กักตัว" ในส่วนของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จากเดิมให้กักตัว 5 วัน และสังเกตอาการอีก 5 วันนั้น เปลี่ยนเป็น "ไม่ต้องกักตัว" แต่ให้สังเกตอาการเป็นเวลา 10 วัน และให้ตรวจ ATK เมื่อมีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ

 

 

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวต่อว่า ทิศทางการติดเชื้อ ป่วยหนัก และเสียชีวิต ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ถือเป็นการเข้าสู่การประกาศ "โรคประจำถิ่น" ในระยะที่สามเร็วขึ้นกว่าเดิม แต่การประกาศให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่นยังคงวันที่ 1 ก.ค. ไว้ก่อน เพราะต้องรอดูมาตรการผ่อนคลายต่าง ๆ ทั้งการเปิดสถานบันเทิง เปิดภาคเรียนที่จะเป็นตัวแปร

 

สำหรับมติอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ มีมติเห็นชอบการปรับพื้นที่สถานการณ์และมาตรการป้องกันควบคุมโรคแบบบูรณาการ โดยมีการปรับลดพื้นที่สี หรือแบ่งโซนในการควบคุมโรคโควิด-19 เหลือเพียงสีเขียว สีฟ้า และสีเหลือง พร้อมผ่อนคลายมาตรการ สถานบริการ สถานบันเทิง หรือสถานประกอบการ ดังนี้

 

 

การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 

 • พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 0 จังหวัด
 • พื้นที่ควบคุมสูงสุด 0 จังหวัด
 • พื้นที่ควบคุม 0 จังหวัด
 • พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 46 จังหวัด
 • พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) 14 จังหวัด
 • พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) 17 จังหวัด

 

การผ่อนคลายมาตรการล่าสุด

 

 • อนุญาตให้ สถานบริการ สถานบันเทิง หรือสถานประกอบการคล้ายกัน เปิดให้บริการเฉพาะในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) และพื้นที่เฝ้าระวัง (พื้นที่สีเขียว) เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน 2565

 

 • จำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และการให้บริการ ไม่เกิน 24.00 น. และห้ามบุคคลที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์เข้าใช้บริการ

 

 • ประชากรกลุ่ม 608 หลีกเลี่ยงการเข้ารับบริการ ทั้งนี้การเปิดให้บริการต้องได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. (แล้วแต่กรณี)

 

 • บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหาร หรือสถานที่ที่มีลักษณะเดียวกัน ทั้งในพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว พื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่เฝ้าระวังสูง โดยจำกัดเวลาในการบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น.

 

 • จำกัดประเภทร้านอาหารที่บริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ได้ ต้องเป็นร้านอาหารที่ผ่าน SHA+ หรือ Thai Stop COVID 2 Plus หรือตามมาตรการ COVID Free Setting

 

ศบค.เคาะ ยกเลิกกักตัว ให้สังเกตอาการ 10 วัน ผ่อนคลายล่าสุดเปิด ผับ บาร์ 1 มิ.ย.