กทม.สั่งปิดเรียน 1 วัน 23 พ.ค. ทำความสะอาดสถานที่หลังเลือกตั้ง

กทม.สั่งปิดเรียน 1 วัน 23 พ.ค. ทำความสะอาดสถานที่หลังเลือกตั้ง

กทม.ออกประกาศสั่งปิดเรียน 1 วัน 23 พ.ค. ทำความสะอาดอาคารสถานที่หลังเลือกตั้ง เตรียมสอนชดเชยภายหลัง เช็ครายละเอียดที่นี่!

นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร(กทม.) ลงนามประกาศ สำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีประกาศกำหนดให้เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 พ.ค. 65 

ซึ่งในการปฏิบัติงานในวันดังกล่าวได้ใช้วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด กทม.รวมทั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ซึ่งมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโควิด-19 จึงจำเป็นจะต้องมีการฆ่าเชื้อทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไปยังเด็กนักเรียน

ดังนั้น กทม.จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการสั่งปิดสถานศึกษาชั่วคราวเนื่องจากเหตุพิเศษพ.ศ.2543 ข้อ 5 (3) ให้โรงเรียนในสังกัด กทม. ปิดทำการเรียนการสอน ในวันที่ 23 พ.ค.นี้ เพื่อจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและทำความสะอาดอาคารสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนให้ปลอดเชื้อและปลอดภัย ก่อนการจัดการเรียนการสอนปกติ และให้จัดการสอนชดเชยในภายหลัง

กทม.สั่งปิดเรียน 1 วัน 23 พ.ค. ทำความสะอาดสถานที่หลังเลือกตั้ง