ม.รามคำแหงรับนักศึกษาใหม่ลดค่าเทียบโอน 50%

ม.รามคำแหงรับนักศึกษาใหม่ลดค่าเทียบโอน 50%

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2565 ลดค่าเทียบโอน 50% ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค 23 จังหวัด เปิดรับนักเรียนม.ปลาย เข้าศึกษาในระบบ Pre-degree

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2565 ทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จังหวัด) โดยสามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ https://iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 3 กรกฎาคม 2565 สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 20 มิถุนายน 2565 สมัครด้วยตนเอง ม.ร. (หัวหมาก) และสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด ทั่วประเทศ ช่วงที่1 :  27 - 30 พฤษภาคม 2565 ช่วงที่ 2 : 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565
 

โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ปรับลดค่าเทียบโอนหน่วยกิต50% สำหรับผู้สมัครนักศึกษาใหม่ที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจาก ม.ร. ใน 9 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รวมทั้งเปิดรับนักเรียนม.ปลาย เข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น 
 

อย่างไรก็ตามผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ม.รามคำแหง (หัวหมาก) และที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง โทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24, www.ru.ac.th หรือที่ Facebook: PR Ramkhamhaeng University, Facebook: สวป.ม.รามคำแหง
ม.รามคำแหงรับนักศึกษาใหม่ลดค่าเทียบโอน 50%