คกก.สถานศึกษา "โรงเรียนสตรีพัทลุง" ถก 6 ภาคีหาแนวทางแก้ปัญหากรณีน้องโบนัส

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสตรีพัทลุง ประชุมภาคีเครือข่าย 6 องค์กร หาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว จากกรณีน้องโบนัส นักเรียนหญิงผูกคอเสียชีวิต สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงเพิ่มอีก 1 ชุด

ที่ห้องประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง (16 พ.ค. 2565) ได้มีการประชุมร่วมภาคีเครือข่าย 6 องค์กร ประกอบด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, สมาคมผู้ปกครองนักเรียนและครูโรงเรียนสตรีพัทลุง, สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสตรีพัทลุง, ชมรมครูเก่า, มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาโรงเรียนสตรีพัทลุง, สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง, และนักจิตวิทยา โดยมีนายสุนาถ แก้วสุข ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีพัทลุง เป็นประธานการประชุม มีนางมาลี แก้วละเอียด ผอ.โรงเรียนสตรีพัทลุง เข้าร่วมด้วย

นายสุนาถ แก้วสุข ประธานในที่ประชุมกล่าวว่า จากการรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น จากการเข้ามาดูแลโรงเรียนสตรีพัทลุงมีระบบการดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี แต่ช่วงที่มีการเรียนออนไลน์มาเป็นระยะเวลานานเกินไป ทำให้เกิดช่องว่าง ความใกล้ชิด ความเข้าใจระหว่างครูกับนักเรียนลดน้อยลง อีกทั้งการย้ายที่อยู่อาศัยในช่วงปิดเทอมของนักเรียน จึงเกิดช่องว่างการติดตามการเป็นอยู่ของนักเรียน แต่ในส่วนของน้องโบนัสทางโรงเรียนก็ดูแลในเรื่องของทุนการศึกษามาแล้ว 2 ปี 

ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นคาดว่ามาจากการสื่อสารที่ผิดพลาด ความหมายที่ออกมาจึงเปลี่ยนไป แต่เชื่อว่าครูทุกคนมีความปรารถนาดีกับนักเรียน แต่จากการจากไปของน้องโบนัส ก็อยากให้ไปด้วยดี สำหรับวันนี้ในที่ประชุมของภาคีเครือข่ายจะพูดถึงแนวทางทั่วไป นอกจากมีระบบดูแลที่ดีแล้ว ควรเจาะลึกให้มากกว่าที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเรื่องครอบครัวและปัญหาของนักเรียน เพื่อนำมาแก้ไขให้ถูกจุด ยุทธศาสตร์พระราชทานของ ร.9 การเข้าใจ เข้าถึง ก็ยังนำมาใช้ได้อยู่ ซึ่งทางโรงเรียนควรนำมายึดหลักและปฏิบัติเป็นแนวทาง

ทางด้านนายสมชาย รองเหลือ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง กล่าวว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาข้อแรกในเรื่องของสถานศึกษาปลอดภัย โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ดังนั้นตนได้กำชับให้โรงเรียนในทุกเขตพื้นที่ได้นำไปปฏิบัติ และต้องปฏิบัติให้ได้ สำหรับเหตุการณ์ของน้องโบนัส ถ้าดูในเชิงระบบค่อนข้างออกแบบไปด้วยดี แต่บางครั้งการสื่อสารต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้ชี้แจงไปแล้วนั้นก็เป็นบทเรียน

นอกจากนั้นทาง สนง.ตน ก็จะตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงมาอีก 1 ชุด ซึ่งไม่เกี่ยวกับของโรงเรียนที่ตั้งไปก่อนหน้านี้