ในหลวง เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 2565

ในหลวง เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 2565

ในหลวง ราชินี เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ปชช. พร้อมใจนำโคมตราและเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

วันนี้ (15 พ.ค. 65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี

เวลา 18.06 น. รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จเข้าพระอุโบสถ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ

ในหลวง เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 2565

เสด็จฯ ไปทรงจุดเทียนรุ่ง ทรงรับกระทงดอกไม้จากเจ้าพนักงานพระราชพิธี วางบนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงคม

เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ทรงคม เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงคม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา ทรงกราบ

ในหลวง เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 2565

เสด็จออกจากพระอุโบสถ ทรงยืนที่ชานพระอุโบสถ พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้าฯ ถวายเทียน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วพระราชทานเพื่อเชิญไปถวายเจ้าอาวาส จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัยตามพระอารามหลวงที่ได้ทรงพระราชอุทิศไว้

พลอากาศโท ภักดี แสง-ชูโต รักษาราชการผู้อำนวยการกองพระราชพิธี ทูลเกล้าฯ ถวายเทียนชนวน ทรงจุดไฟจากโคมไฟฟ้า แล้วทรงถือเทียนนั้นไว้

เจ้าพนักงานศุภรัตนำโคมเทียนมาขอพระราชทานจุดไฟสำหรับทรงถือเมื่อเวลาเสด็จฯ เวียนเทียนประทักษิณพระอุโบสถ พระราชวงศ์ ข้าราชการ จะได้เข้าไปเฝ้าฯ ขอพระราชทานต่อเทียนที่ทรงถืออยู่นั้น

ในหลวง เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 2565

เสร็จการต่อเทียนแล้ว พระราชทานเทียนชนวนนั้นให้เจ้าพนักงานสนมพลเรือนรับไป ทรงกราบที่พระแท่น แล้วทรงนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย สวดจบ

ทรงรับโคมจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงพระดำเนินเลี้ยวขวาเวียนรอบพระอุโบสถ เมื่อเสด็จฯ เวียนรอบพระอุโบสถครบ 3 รอบแล้ว เสด็จเข้าพระอุโบสถ เสด็จฯ ไปที่ธรรมาสน์ศิลา ทรงโปรยดอกมะลิที่ธรรมาสน์ศิลา พระธรรมวัชรบัณฑิต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ขึ้นนั่งยังธรรมาสน์ศิลา

ในหลวง เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 2565

ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์ พระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่ธรรมาสน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม ทรงศีล เจ้าพนักงานกรมการศาสนาอาราธนาศีล พระธรรมวัชรบัณฑิต ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนา จบ

ในหลวง เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 2565

ทรงหลั่งทักษิโณทก พระธรรมวัชรบัณฑิต ถวายอนุโมทนาบนธรรมาสน์ แล้วลงมานั่งยังอาสน์สงฆ์ เสด็จฯ ไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์แด่พระราชาคณะที่ถวายเทศน์แล้วทรงประเคนสบงถวายพระสงฆ์ 4 รูปที่สวดรับอนุโมทนา ประทับพระราชอาสน์ พระสงฆ์ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ

เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูเกย หลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

ในหลวง เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณด้านข้างศาลหลักเมืองว่า เจ้าหน้าที่ตั้งจุดคัดกรองการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งจุดตรวจโควิดเอทีเค ที่ท้องสนามหลวงฝั่งตรงข้ามประตูมณีนพรัตน์ ตามมาตรการสาธารณสุขแก่ประชาชนที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ 

ส่วนบริเวณพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้ที่มีจิตศรัทธานำโคมตราและเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา เป็นจำนวนมาก 

เจ้าหน้าที่นำโคมตรา ทำจากวัสดุหลากหลาย อาทิ ดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์ โลหะ คริสตัล รูปทรงต่างๆ นำมาแขวนไว้บริเวณโดยรอบระเบียงคต และศาลารายอย่างงดงาม ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีดังกล่าวแล้ว ผู้ที่นำโคมตรามาร่วมในพระราชพิธี จะได้นำกลับไปประดับตามอาคารบ้านเรือนเพื่อความเป็นสิริมงคล 

นอกจากนี้ ยังมีประชาชนร่วมเวียนเทียนในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยรอบพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดารามจนถึงเวลา 21.00 น.อีกด้วย