สคช. ขานรับนโยบายรัฐบาล ปลุกไฟคนในอาชีพ Upskill -Reskill ปักหมุดเบตง

สคช. ขานรับนโยบายรัฐบาล ปลุกไฟคนในอาชีพ Upskill -Reskill ปักหมุดเบตง

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เร่งเครื่องพัฒนากำลังแรงงานด้านท่องเที่ยว รับนโยบายนายกรัฐมนตรีที่สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว Upskill- Reskill กำลังแรงงานด้านบริการและการท่องเที่ยว รองรับการเปิดประเทศ โดยเน้นย้ำให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขภายใต้การท่องเที่ยววิถีใหม่ หวังให้อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นอีกหมุดหมายการท่องเที่ยวชุมชน

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการ สคช. บอกว่า พันธมิตรที่ร่วมมือกับ สคช. ทั้ง ศอบต.  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย GHA ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ธนาคารออมสิน และทีมดีแทค เน็ตทำกิน   เห็นตรงกันว่าอำเภอเบตง มีศักยภาพในการรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ทั้งสภาพอากาศ สภาพภูมิประเทศ แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิตชุมชน และอยู่ติดประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย มีสนามบินง่ายต่อการเดินทาง จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “เติมทักษะสร้างท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็ง สู่เบตง ยะลา เมืองแห่งท่องเที่ยวชุมชนมืออาชีพ" เพื่อให้กำลังแรงงาน และชาวชุมชนได้เตรียมพร้อมด้านการบริการและการท่องเที่ยวในทุกมิติ ตามรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่ที่นักท่องเที่ยวใส่ใจเรื่องเที่ยวปลอดภัยทั้งสุขภาพกาย-ใจ และล่าสุดที่อำเภอเบตงได้มีการจัดงานวิ่งเทรลระยะทาง 100 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งกว่า 1,000 คน จาก 13 ประเทศเข้าร่วม สภาพพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์ทำให้มีการประกาศรับรองให้สนามแห่งนี้เป็นสนามเวิลด์ ซีรี่ย์ แห่งที่ 2 ของไทย ซึ่งจะเป็นอีกจุดแข็งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวในอนาคต ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องมีความพร้อมให้บริการอย่างมีมาตรฐานด้วย
สคช. ขานรับนโยบายรัฐบาล ปลุกไฟคนในอาชีพ Upskill -Reskill ปักหมุดเบตง

นายนรินทร์ เรืองวงศา อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอำเภอเบตง กล่าวว่า ทิศทางการท่องเที่ยวของเบตงที่กำลังฟื้นตัวเป็นสัญญาณให้บุคลากรต้องพัฒนาตัวเองในทุกด้าน และการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ก็จะยิ่งช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว ว่าพวกเขาได้รับการบริการที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล

สคช. ขานรับนโยบายรัฐบาล ปลุกไฟคนในอาชีพ Upskill -Reskill ปักหมุดเบตง

 

นายณัฐสัณห์ สงค์จินดาศักดิ์ นายกสมาคมพ่อค้าอำเภอเบตง กล่าวว่าถือเป็นโอกาสที่ดี ที่คนในอาชีพ โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า จะได้รับความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นจากเดิม หากมีโอกาสอยากให้ทาง สคช. ช่วยเติมทักษะเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน เพราะกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่มาเบตงจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่ และการพัฒนาในโครงการเบตงหมื่นล้าน ตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวเข้าเบตงกว่า 2 ล้านคนต่อปี จะกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายเฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 5,000 บาท ดังนั้นการเร่งสร้างกำลังคนในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา สร้างงาน สร้างรายได้ ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนต่อไป