ประกันสังคม แจ้ง ม.33 ม.38 ม.39 ม.40 ม.41 ติดโควิด เช็กเจอแจกจบ

ประกันสังคม แจ้ง ม.33 ม.38 ม.39 ม.40 ม.41 ติดโควิด เช็กเจอแจกจบ

ตรวจสอบเลย ประกันสังคม แจ้ง ม.33 ม.38 ม.39 ม.40 ม.41 ติดโควิด เช็กเจอแจกจบ

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งมาตราการ เจอแจกจบ ถึง ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และบุคคลตามมาตรา 38 มาตรา 41เมื่อติดโควิด 19 (ATK พบผลเป็นบวก) ที่มีอาการไม่รุนแรง กลุ่มสีเขียว ไม่มีภาวะเสี่ยงสามารถรับยารักษาและแยกกักตัวที่บ้าน และมีสิทธิ์รับการรักษา ดังนี้

1️ สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่งที่อยู่ในระบบประกันสังคม เช่น ศูนย์บริการสาธารณสุข (ศบส.)
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
คลินิกอบอุ่น คลินิกเวชกรรม โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทั่วประเทศ

2️ สถานพยาบาลของราชการ
ที่ไม่อยู่ในโรงพยาบาลโครงการประกันสังคม

3️ โรงพยาบาลอื่นที่ทำ MOU กับโรงพยาบาลคู่สัญญาประสังคม
เพื่อเข้าร่วมบริการและผู้ป่วยนอก “เจอ แจก จบ” 
ตามที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

4️ สามารถรับยารักษาที่ร้านยาใกล้บ้านได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล
ร้านยาที่ให้บริการจะต้องเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ที่ให้บริการสาธารณสุขเฉพาะด้านเภสัชกรรมที่มีความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยที่ไม่มีภาวะเสี่ยง ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่าย ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านยาที่เข้าร่วมให้บริการได้ทางเว็บไซต์ของ สปสช. www.nhso.go.th แนะนำให้ผู้ประกันตนโทรศัพท์ติดต่อร้านขายยา ที่เข้าร่วมโครงการก่อนเข้ารับบริการ

ประกันสังคม แจ้ง ม.33 ม.38 ม.39 ม.40 ม.41 ติดโควิด เช็กเจอแจกจบ

สำหรับผู้ป่วย กลุ่มสีเขียว 
ที่มีความประสงค์กักตัวที่บ้าน HI (Home Isolation) 
หรือกักตัวในชุมชน CI (Community Isolation) 
หรือ Hotel Isolation หรือ โรงพยาบาลสนาม

สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลคู่สัญญาของสำนักงานประกันสังคม หรือโรงพยาบาลเครือข่ายที่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วย (แนะนำติดต่อสอบถามก่อนเข้ารับการรักษา)


สำหรับผู้ประกันมาตรา 40 
หากตรวจ ATK พบผลเป็นบวก
สามารถเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) หรือ โทรสายด่วน สปสช. 1330  กด 14 หรือลงทะเบียนด้วยตนเองด้วยการสแกน QR code  ที่อยู่บนเว็บไซต์ หรือ คลิกที่นี่  หรือแอดไลน์ สปสช. @nhso

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง