กรมชลฯ สั่ง 8 จว.ริมโขง เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง หลังระดับน้ำเขื่อนจีนสูงต่อเนื่อง

กรมชลฯ สั่ง 8 จว.ริมโขง เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง หลังระดับน้ำเขื่อนจีนสูงต่อเนื่อง

กรมชลประทาน เฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิด แจ้งเตือนประชาชนริมตลิ่งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ หลังระดับน้ำเขื่อนจิ่งหง ประเทศจีน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 65 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 13/2565 เรื่อง “แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น” เนื่องจากระดับน้ำที่สถานีเขื่อนจิ่งหง ประเทศจีน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 พฤษภาคม 2565 ระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 1.25 เมตร หรืออัตราการระบายน้ำสะสม 1,105 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เนื่องจากการระบายน้ำที่เพิ่มขึ้นและมีฝนตกบริเวณท้ายเขื่อน ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในช่วงวันที่ 11 - 19 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อพื้นที่ทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน จึงได้สั่งการไปยังสำนักงานชลประทานที่มีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง (จังหวัดเชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) และสำนักเครื่องจักรกล ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ประชาชนและเกษตรกรที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงในช่วงเวลาดังกล่าวเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำ พร้อมปรับแผนบริหารจัดการน้ำและการระบายน้ำในพื้นที่ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และระดับน้ำในแม่น้ำโขง รวมทั้งจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนได้ทันที หากประชาชนหรือหน่วยงานใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถร้องขอไปยังสำนักงานชลประทานในพื้นที่หรือ โทร 1460 สายด่วนกรมชลประทาน

กรมชลฯ สั่ง 8 จว.ริมโขง เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง หลังระดับน้ำเขื่อนจีนสูงต่อเนื่อง