"​กรมราชทัณฑ์" คลายล็อกให้เยี่ยมผู้ต้องขังได้ปกติ ยกเว้น 19 แห่ง เช็กเลย

"​กรมราชทัณฑ์" คลายล็อกให้เยี่ยมผู้ต้องขังได้ปกติ ยกเว้น 19 แห่ง เช็กเลย

"​กรมราชทัณฑ์" คลายล็อกให้เยี่ยมผู้ต้องขังได้ปกติภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 ยกเว้น 19 แห่งที่ยังไม่สามารถเปิดเยี่ยมได้ เช็กเลย

​​"กรมราชทัณฑ์" เปิดให้เยี่ยมญาติแบบปกติในเรือนจำและทัณฑสถานภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 โดยญาติต้องจองคิวเยี่ยมล่วงหน้าและต้องได้รับ "วัคซีนโควิด" ครบโดส พร้อมแสดงผลการตรวจว่า ไม่พบเชื้อ ส่วนญาติที่เดินทางมาไม่ได้หรือเรือนจำที่ยังพบการระบาดยังคงเปิดเยี่ยมแบบออนไลน์และสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ตามปกติ

 

 

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ตามประกาศผ่อนคลายมาตรการต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ สามารถบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในสถานที่ควบคุมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หรือ ศบค.ยธ.และศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

กรมราชทัณฑ์ หรือ ศบค.รท.ทั้งยังเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำและทัณฑสถาน จึงเปิดให้มีการเยี่ยมญาติได้ตามความพร้อมของเรือนจำและทัณฑสถานแต่ละแห่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และต้องแจ้งให้กรมราชทัณฑ์ทราบก่อนดำเนินการเปิดเยี่ยม ภายใต้มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้ออย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย

 

1.ญาติที่จะเข้าเยี่ยม ต้องจองคิวเยี่ยมล่วงหน้า และต้องได้รับวัคซีนครบ ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด พร้อมแสดงหลักฐานยืนยันว่าปลอดเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยวิธี ATK หรือ RT-PCR ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงก่อนเข้าเยี่ยม และต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่

 

2.ผู้ต้องขังที่จะได้รับการเยี่ยม จะต้องไม่ใช่ผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือผู้ต้องขังที่สัมผัสเสี่ยงสูง

 

3.จัดระบบการเข้าเยี่ยมเป็นรอบ โดยในระยะแรก จำกัดจำนวนการเยี่ยมไม่เกินวันละ 5 รอบและให้เยี่ยมได้ไม่เกินรอบละ 15 นาที

 

4.สภาพแวดล้อมของพื้นที่เยี่ยมญาติ ต้องมีจุดคัดกรอง ห้องเยี่ยมต้องปลอดโปร่ง มีระบบระบายอากาศตามมาตรฐาน เว้นระยะห่าง 2 เมตร พร้อมทำความสะอาดอุปกรณ์และพื้นที่ทุกรอบการเยี่ยม

 

"​กรมราชทัณฑ์" คลายล็อกให้เยี่ยมผู้ต้องขังได้ปกติ ยกเว้น 19 แห่ง เช็กเลย

 

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับญาติผู้ต้องขังรายใด ที่ไม่สะดวกเดินทางมาเยี่ยมที่เรือนจำ ยังสามารถเยี่ยมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตามปกติ โดยฉพาะในเรือนจำและทัณฑสถานที่ยังพบการติดเชื้อในแดน ให้เน้นการเยี่ยมญาติผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลัก สอบถามข้อมูลการเปิดเยี่ยมเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยค้นหาช่องทางติดต่อจากหน้าเว็บไซต์ กรมราชทัณฑ์ (www.correct.go.th) ช่องทางไลน์กรมราชทัณฑ์ (@thaidoc) หรือ Call Center หมายเลข 02-9672222 (ในวันและเวลาราชการ)

 

ทั้งนี้ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ มีเรือนจำและทัณฑสถานที่ยังคงพบเชื้อในแดน และไม่สามารถเปิดเยี่ยมได้ทั้งสิ้น 19 แห่ง (ข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2565)

 

"​กรมราชทัณฑ์" คลายล็อกให้เยี่ยมผู้ต้องขังได้ปกติ ยกเว้น 19 แห่ง เช็กเลย