โรงเรียน กทม. 437 แห่ง พร้อมเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 17 พ.ค.นี้

โรงเรียน กทม. 437 แห่ง พร้อมเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 17 พ.ค.นี้

คอนเฟิร์มโรงเรียน กทม. 437 แห่ง พร้อมเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 17 พ.ค.นี้ เผยเตรียม ATK รับแผนเผชิญเหตุเด็กเสี่ยงติดเชื้อโควิด

วันที่ 12 พ.ค. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.)  กล่าวว่า กทม.มีความพร้อมในการเปิดเรียนในสังกัด 437 แห่งในวันที่ 17 พ.ค.2565 ซึ่งขณะนี้ กทม.ได้เตรียมแผนการสอนและสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียนแล้วสำหรับการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนนั้นขณะนี้เด็กโตได้รับวัคซีนเข็มที่ 2 แล้วประมาณ 70-80% ส่วนเด็กเล็กตั้งแต่ 5 ขวบเข็มที่ 1 ประมาณ 50-60% และอยู่ระหว่างทยอยฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ให้เด็กนักเรียนชั้น ป.5-6 

นายขจิต กล่าวว่า ที่ผ่านมาต้องมีการเว้นระยะห่างในการนั่งอย่างน้อย 2 เมตร แต่ปัจจุบันทาง ศบค.ได้กำหนดให้เหลือ 1 เมตร ทำให้สามารถเข้าเรียนต่อห้องได้ 40-45 คน คาดว่าเด็กนักเรียนทุกคนสามารถเข้าห้องเรียนได้ครบตามปกติ แต่หากมีเหตุจำเป็นก็มีแผนรองรับไว้แล้ว นอกจากนี้ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีเด็กมีความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19 สำนักการศึกษาได้เตรียม ATK เพื่อตรวจหาเชื้อในเด็กไว้ด้วย 

โรงเรียน กทม. 437 แห่ง พร้อมเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 17 พ.ค.นี้

"การเปิดเรียนจะทำเต็มรูปแบบ ส่วนการทำกิจกรรมบางอย่างที่มีความเสี่ยงก็จะพิจารณาตามความเหมาะสม ดังนั้นผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า กทม.เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนอย่างเต็มที่"ปลัด กทม.กล่าว