ครม. อนุมัติ "เวนคืนที่ดิน" เขตบางเขน-สายไหม ขยายถนน 6 เลน จริงหรือ?

ครม. อนุมัติ "เวนคืนที่ดิน" เขตบางเขน-สายไหม ขยายถนน 6 เลน จริงหรือ?

ครม. อนุมัติ "เวนคืนที่ดิน" เขตบางเขน-สายไหม ขยายถนน 6 เลน ลดความหนาแน่นการจราจร จริงหรือ? ล่าสุด กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาชี้แจงแล้ว

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 จากกรณีที่มีการแชร์ในสื่อโซเชียลต่าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง ครม. อนุมัติ "เวนคืนที่ดิน" เขตบางเขน-สายไหม ขยายถนน 6 เลน ลดความหนาแน่นการจราจร ล่าสุด กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงแล้วว่าประเด็นดังกล่าวนั้น "เป็นข้อมูลจริง"

 

 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะ "เวนคืนที่ดิน" ในท้องที่แขวงอนุสาวรีย์ แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน และแขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนรามอินทรากับถนนเทพรักษ์

 

มีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ สามแยกลาดปลาเค้า ถนนรามอินทรา มุ่งหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขนานระหว่างซอยรามอินทรา 17 และซอยรามอินทรา 19 ไปบรรจบถนนเทพรักษ์ ขนาดเขตทางกว้าง 30 เมตร ยาวประมาณ 2,200 เมตร โดยก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 6 ช่องจราจร ไป-กลับ เพื่อบรรเทาความหนาแน่นของการจราจรในพื้นที่เขตบางเขนและเขตสายไหม

 

 

นอกจากนี้ กทม. จำเป็นต้องกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนท้องที่ดังกล่าว เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปทำการสำรวจเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัด โดยให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ภายใน 120 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ใช้บังคับ

 

ทั้งนี้ กทม. ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ และทางสำนักงบประมาณได้แจ้งว่า กทม.มีแผนการจัดกรรมสิทธิ์และการเบิกจ่ายค่าทดแทน ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 - ธันวาคม 2567 ประมาณการค่าจัดกรรมสิทธิ์จำนวน 1,321 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณของ กทม.

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.prbangkok.com หรือโทร 0-2221-2141-69

 

ครม. อนุมัติ "เวนคืนที่ดิน" เขตบางเขน-สายไหม ขยายถนน 6 เลน จริงหรือ?