ชมภาพ ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

ชมภาพ ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

ชมภาพ ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไป ทรงบวงสรวงพระหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง เขตพระนครกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 240 ปี

วันนี้ (10 พ.ค.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง  ณ ศาลหลักเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 240 ปี ณ ศาลหลักเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ชมภาพ ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

 

 

ชมภาพ ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

 

ชมภาพ ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

ชมภาพ ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

 

 

 

ชมภาพ ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

ชมภาพ ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

ชมภาพ ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง

 

ชมภาพ ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง