สหกรณ์พิมาย รับซื้อข้าวเปลือกราคาสูง หวังแบ่งเบาภาระช่วงเปิดเทอม

ชาวนาโคราชยิ้มออก สหกรณ์การเกษตรพิมาย รับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิให้ราคาสูง ช่วยแบ่งเบาภาระเกษตรกรและผู้ปกครองช่วงใกล้เปิดเทอม

เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 65 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมเปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ ที่ลานรับซื้อผลผลิตสำนักงานสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 11 พ.ค. 65 เพื่อรักษาเสถียรภาพ สร้างดุลยภาพด้านราคาข้าวเปลือกหอมมะลิภายในประเทศ และยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองในช่วงเปิดภาคเรียน โดยรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิในราคากิโลกรัมละ 14 บาท ซึ่งมีเกษตรกรสมาชิกของสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไป นำข้าวเปลือกมาขายให้สหกรณ์ฯ เป็นจำนวนมาก

นางปานชญา บวชสันเทียะ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด กล่าวว่า ผู้ประกอบการมีความต้องการข้าวเปลือกหอมมะลิในปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น เนื่องมาจากคู่ค้าทั้งภายในและต่างประเทศ มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ปริมาณข้าวเปลือกหอมมะลิภายในประเทศมีไม่เพียงพอ และเมื่อวิเคราะห์แนวโน้มราคาข้าวเปลือกหอมมะลิมีโอกาสที่สูงขึ้นด้วย ทางสหกรณ์ฯ จึงเป็นศูนย์กลางการบริการรับซื้อรวบรวบข้าวเปลือกหอมมะลิจากสมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกรทั่วไป เพื่อช่วยเหลือสร้างดุลยภาพราคาข้าวเปลือกหอมมะลิในประเทศ

ด้าน นายแดง น้ำนิล อายุ 62 ปี เกษตรกร ต.สัมฤทธิ์ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรพิมาย จำกัด กล่าวว่า ดีใจมากที่ได้รับการดูแลอย่างดีจากสหกรณ์ ทำให้เกษตรกรมีความสุข สบายใจมากขึ้น เพราะในช่วงข้าวยากหมากแพง ค่าครองชีพสูง และใกล้จะเปิดเทอม แต่ละครัวเรือนจะมีค่าใช้จ่ายหลายอย่าง การที่หน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือ ด้วยการจัดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิจากเกษตรกร ถือว่าช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้อย่างมาก เพราะข้าวเปลือกหอมมะลิที่ทางสหกรณ์ฯ รับซื้อฯ ในราคากิโลกรัมละ 14.50 บาท เป็นราคารับซื้อที่สูงกว่าท้องตลาด เมื่อขายได้เงินมาก็จะนำไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ซื้อปุ๋ย กับไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และชดเชยเงินที่ต้องควักจ่ายค่าเทอม ค่าชุดค่าอุปกรณ์การเรียนให้กับบุตรหลานไปก่อนหน้า เพื่อเตรียมพร้อมรับเปิดเทอมที่จะถึงในวันที่ 17 พ.ค.นี้