"ประกันสังคม" ตอบ "ผู้ประกันตน" ม.33 กรณีเงินสมทบ เอาไปทำอะไรบ้าง

"ประกันสังคม" ตอบ "ผู้ประกันตน" ม.33 กรณีเงินสมทบ เอาไปทำอะไรบ้าง

ตรวจสอบ "ประกันสังคม" ตอบ "ผู้ประกันตน" ม.33 กรณีเงินสมทบ เอาไปทำอะไรบ้าง

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจง ผู้ประกันตน ม.33 จ่ายเงินสมทบแล้ว มีการบริหารอย่างไร ซึ่ง เงินสมทบที่จ่าย 5% ทุกเดือน ถูกแบ่งดูแลเรื่องอะไรบ้าง ประกันสังคมตอบให้ที่นี่แล้ว การจ่ายเงินสมทบของผู้ประกันตน ม.33 
จะถูกแบ่งตามอัตราส่วนที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

  •  กรณีเจ็บป่วย 1.06%
  • กรณีคลอดบุตร 0.23%
  • กรณีทุพพลภาพ 0.13%
  •  กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ 3.00%
  • กรณีว่างงาน 0.50%
  • กรณีเสียชีวิต 0.08 %

รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 5 

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคม หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

"ประกันสังคม" ตอบ "ผู้ประกันตน" ม.33 กรณีเงินสมทบ เอาไปทำอะไรบ้าง