อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,268 จับตา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,268 จับตา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์

เกาะติดเช็คอัปเดตล่าสุด "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. ยอด 2,268 ราย จับตา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น ชลบุรี สมุทรปราการ มหาสารคาม อุบลราชธานี และนนทบุรี

อัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 7 พ.ค. 65 เกาะติดความคืบหน้า 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ตรวจสอบอัปเดต 10 จังหวัด อันดับพบผู้ติดเชื้อโควิดสูงสุด

รายงานวันนี้ ผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ตรวจสอบ 10 จังหวัดอันดับ

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,268 จับตา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์

07/05/2565 กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ยอดติดเชื้อโควิดสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศ ตามด้วย ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ขอนแก่น ชลบุรี สมุทรปราการ มหาสารคาม อุบลราชธานี และนนทบุรี

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,268 จับตา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 6 พ.ค. 2565)

รวม 134,400,625 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 6 พฤษภาคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 181,959 โดส

เข็มที่ 1 : 22,890 ราย

เข็มที่ 2 : 74,098 ราย

เข็มที่ 3 : 84,971 ราย

----------------------------

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,371,631 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 51,532,174 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 26,496,820 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

 

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,268 จับตา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,268 จับตา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,268 จับตา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,268 จับตา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ผู้ป่วยรายใหม่ 8,450 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,093,334 ราย

หายป่วยแล้ว 2,025,401 ราย

เสียชีวิตสะสม 7,336 ราย

----------------------------

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,316,769 ราย

หายป่วยแล้ว 4,193,895 ราย

เสียชีวิตสะสม 29,034 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 6 พฤษภาคม 2565

มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 134,400,625 โดส

----------------------------

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

เข็มที่ 1 จำนวน 22,890 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 74,098 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 84,971 ราย

* เนื่องจากทางระบบ co-ward อยู่ระหว่างปรับปรุง

จึงยังไม่สามารถแสดงผลผู้ป่วยอาการหนักและ

ใส่ท่อช่วยหายใจ รวมทั้งอัตราครองเตียงได้ในขณะนี้

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,268 จับตา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 516,454,443 ราย

อาการรุนแรง 40,094 ราย

รักษาหายแล้ว 471,131,395 ราย

เสียชีวิต 6,274,504 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 83,534,060 ราย

2. อินเดีย จำนวน 43,098,285 ราย

3. บราซิล จำนวน 30,543,908 ราย

4. ฝรั่งเศส จำนวน 28,890,139 ราย

5. เยอรมนี จำนวน 25,289,590 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 4,316,769 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,268 จับตา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์

สบส. หนุนยุว อสม. เยาวชนจิตอาสา “กระตุ้นเพื่อน” ฉีดวัคซีน บอกต่อความรู้โควิด ก่อนเปิดเทอม

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า ช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 สถานศึกษาทั่วประเทศได้เตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในรูปแบบ onsite ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย และเครือข่ายต่างๆได้สนับสนุนให้ยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) ซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สำคัญสามารถเป็นกระบอกเสียง เชิญชวนให้เพื่อนๆ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นก่อนการเปิดภาคเรียน โดยยุว อสม. มีความสำคัญอย่างมากในการบอกต่อข่าวสารให้ความรู้เรื่องโควิด 19 และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้/สร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ เช่น จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ดูแลร่วมกับครู อาจารย์ ในการคัดกรอง สแกนอุณหภูมิก่อนเข้าเรียน แนะวิธีการสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี การเว้นระยะห่างที่เหมาะสม การล้างมือ ความสะอาดส่วนบุคคล โดยยุว อสม. จะเป็น "ต้นแบบด้านสุขภาพ" ที่สำคัญ ร่วมกับครูในการส่งเสริมให้เพื่อนๆ มีพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันโควิด 19 รวมทั้งสามารถกระจายข่าวสารไปยังชุมชน หรือครอบครัวที่บอกต่อความรู้ เตือนภัย ด้านสุขภาพได้ ปัจจุบันมียุว อสม. ที่ผ่านการอบรมพัฒนาศักยภาพและได้รับการขึ้นทะเบียนในระบบ จำนวน 8,026 คน ทั่วประเทศ ที่สามารถกระตุ้นเตือนเพื่อนให้เข้ารับการฉีดวัคซีน และเตรียมความพร้อมป้องกันโควิด 19 ตามมาตรการการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

ที่มา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

อัปเดต "โควิดวันนี้" 10 จังหวัดติดเชื้อสูงสุด กทม. 2,268 จับตา ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ สุรินทร์