ปภ. เตือน "ประจวบฯ - 14 จังหวัดภาคใต้" ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าหลาก 7-10 พ.ค.

ปภ. เตือน "ประจวบฯ - 14 จังหวัดภาคใต้" ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าหลาก 7-10 พ.ค.

ปภ. แจ้งเตือน "ประจวบคีรีขันธ์ - 14 จังหวัดภาคใต้" ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก คลื่นลมแรง ช่วงวันที่ 7-10 พ.ค. 65 นี้ เช็กเลยอำเภอไหนเสี่ยงสุด?

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 20.40 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) แจ้งเตือนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ 14 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และคลื่นลมแรง ในช่วงวันที่ 7-10 พ.ค. 65 นี้

 

 

กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้ติดตามสภาวะอากาศ และพิจารณาปัจจัยเสี่ยง ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ 1 (90/2565) ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. แจ้งว่า

 

ในช่วงวันที่ 7-9 พฤษภาคม 2565 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอล มีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน และจะเคลื่อนตัวทางทิศเหนือเข้าปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่

 

ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้น โดยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร อ่าวไทยมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

 

 

พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก ประกอบด้วย

 

- ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ทุกอำเภอ)

 

- ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร (ทุกอำเภอ) สุราษฎร์ธานี (อำเภอท่าชนะ ไชยา ท่าฉาง วิภาวดี กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก คีรีรัฐนิคม พนม เวียงสระ เคียนซา พระแสง บ้านนาสาร เกาะสมุย เกาะพะงัน) นครศรีธรรมราช (อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช พรหมคีรี พิปูน ฉวาง ลานสกา ช้างกลาง ร่อนพิบูลย์ ทุ่งสง นาบอน ขนอม สิชล นบพิตำ ชะอวด ท่าศาลา จุฬาภรณ์)

พัทลุง (อำเภอตะโหมด ศรีบรรพต ศรีนครินทร์ กงหรา ป่าบอน ป่าพะยอม เขาชัยสน) สงขลา (อำเภอเมืองสงขลา รัตภูมิ จะนะ หาดใหญ่ สะเดา สะบ้าย้อย นาหม่อม นาทวี) ปัตตานี (อำเภอโคกโพธิ์) ยะลา (อำเภอยะหา กาบัง บันนังสตา กรงปินัง ธารโต เบตง) นราธิวาส (อำเภอศรีสาคร รือเสาะ จะแนะ)

ระนอง (ทุกอำเภอ) พังงา (อำเภอตะกั่วทุ่ง คุระบุรี กะปง ตะกั่วป่า ท้ายเหมือง) ภูเก็ต (อำเภอถลาง) กระบี่ (อำเภอเมืองกระบี่ เขาพนม ปลายพระยา) ตรัง (อำเภอเมืองตรัง รัษฎา นาโยง ห้วยยอด ย่านตาขาว) และสตูล (อำเภอเมืองสตูล ควนโดน ควนกาหลง ละงู)

 

พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์คลื่นลมแรง ได้แก่ จังหวัดระนอง (อำเภอเมืองระนอง กะเปอร์ สุขสำราญ) พังงา (อำเภอเกาะยาว ตะกั่วป่า ตะกั่วทุ่ง คุระบุรี ท้ายเหมือง) และภูเก็ต (อำเภอเมืองภูเก็ต กะทู้ ถลาง)

 

โดย กอปภ.ก. ได้ประสานให้จังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัยเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้า รวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยและทีมปฏิบัติการเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ทันที หากประเมินแล้วมีแนวโน้มจะเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ ให้จังหวัดดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัด

 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศ สถานการณ์ภัย และข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เตรียมความพร้อมมือสถานการณ์ภัยที่อาจเกิดขึ้น

 

ท้ายนี้ ประชาชนสามารถติดตามประกาศการแจ้งเตือนภัยที่แอปพลิเคชัน "THAI DISASTER ALERT" และหากได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ "ปภ.รับแจ้งเหตุ1784" โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และแอปพลิเคชัน "พ้นภัย" รวมถึงสายด่วนนิรภัย 1784 (ตลอด 24 ชั่วโมง) เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

 

ปภ. เตือน "ประจวบฯ - 14 จังหวัดภาคใต้" ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าหลาก 7-10 พ.ค.