ผู้ว่าฯ สุรินทร์ ประชุมร่วม ผู้ว่าฯ อุดรมีชัย กัมพูชา หาข้อสรุปเปิดด่านชายแดนพรุ่งนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ประชุม ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา พร้อมเปิดด่านผ่านแดนถาวร "ช่องจอม" ร่วมกันตามมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้าออกช่องผ่านแดนทางบก

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 65 ที่ศูนย์ประสานงานไทย - กัมพูชา ด่านผ่านแดนช่องจอม ต.ด่าน อ. กาบเชิง จ. สุรินทร์ คณะเจ้าหน้าที่จากจังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทยจากการนำของนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ร่วมประชุมกับคณะเจ้าหน้าที่ฝั่งจังหวัดอุดลมีชัยประเทศกัมพูชา ซึ่งจากการนำของ นายแปน โก๊ะซอล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัย เพื่อร่วมปรึกษาหารือหาผลสรุปถึงมาตรการต่างๆร่วมกัน ในการที่จะเปิดด่านผ่านแดนถาวร “ช่องจอม” ให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายการเดินทางเข้า- ออกช่องผ่านแดนทางบก (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร ) ของรัฐบาล โดยการปรับมาตรการการเดินทางเข้าราชอาณาจักร

สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับแต่ไม่ครบตามเกณฑ์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เห็นชอบมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก( เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร ) โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาในการเปิดดำเนินการให้บุคคลเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก (เฉพาะจุดผ่านแดนถาวร ) ตามมาตรการกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด โดยในที่ประชุมทั้ง 2 ฝ่าย ได้มีมติร่วมกันในการเปิดจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 65 นี้เป็นต้นไป

นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ บอกว่าการเปิดด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมว่า ได้ทำตามที่รัฐบาลได้กำหนดให้เปิดด่านช่องจอมเพื่อเป็นการผ่อนคลายให้ประชาชนทั้งสองฝั่งได้เข้าออกตามกำหนอกในการป้องกันโควิค-19