GISTDA เผย คุณภาพอากาศดีมาก “PM2.5” ไม่เกินมาตรฐาน

GISTDA เผย คุณภาพอากาศดีมาก “PM2.5” ไม่เกินมาตรฐาน

GISTDA เผย คุณภาพอากาศทั่วไทย อากาศดีมาก ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก “PM2.5” ไม่เกินมาตรฐาน ขณะที่จุดความร้อนทั้งประเทศ 266 จุด

เมื่อวันที่ 5 พ.ค.65 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) ของระบบเวียร์ (VIIRS) วานนี้ (4 พ.ค.65) พบจุดความร้อนทั้งประเทศ 266 จุด พบมากที่สุดในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 131 จุด พื้นที่เกษตร 55 จุด พื้นที่เขตสปก. 35 จุด พื้นที่ป่าอนุรักษ์ 24 จุด พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 19 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 2 จุด

จังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุด คือ

  1. เชียงราย 50 จุด
  2. ตาก 45 จุด
  3. แพร่ 41 จุด

GISTDA เผย คุณภาพอากาศดีมาก “PM2.5” ไม่เกินมาตรฐาน

จากภาพแสดงให้เห็นจุดความร้อนกลับมาพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งพบากถึง 179 จุด ส่วนภูมิภาคอื่นๆ ยังคงพบจุดความร้อนเล็กน้อยเหมือนหลายวันที่ผ่านมา ทั้งนี้ จากการรวบรวมข้อมูลจุดความร้อนตั้งแต่ 1 มกราคม – 4 พฤษภาคม 2565 พบว่าภาคเหนือมีจุดความร้อนแล้ว 15,873 จุด ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,394 จุด และภาคกลาง 9,835 จุด ตามลำดับ

GISTDA เผย คุณภาพอากาศดีมาก “PM2.5” ไม่เกินมาตรฐาน

ส่วนเช้านี้เวลา 09.00 น. หลายจังหวัดทั่วประเทศมีค่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก "PM2.5" อยู่ในระดับดีถึงดีมาก ยกเว้นจังหวัด เชียงราย และ แพร่ ที่พบค่าฝุ่นจิ๋วอยู่ที่ 45,38 มคก./ลบ.ม. ตามลำดับ ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง (สีเหลือง) ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับจุดความร้อนของประเทศเพื่อนบ้าน คือ

  1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 815 จุด
  2. ประเทศไทย จำนวน 266 จุด
  3. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จำนวน 203 จุด 

ข้อมูลจุดความร้อนที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ pm 2.5 ในพื้นที่บริเวณชายแดนภาคเหนือเนื่องจากมีลมพัดฝุ่นละอองและหมอกควันเข้ามาขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านี้ดูแลสุขภาพและสวมใส่หน้ากากอนามัยกันด้วยน

ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น

 

ที่มา: GISTDA