"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นนี้ 4 พ.ค. 2565 จาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นนี้ 4 พ.ค. 2565 จาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ณ เวลา 17.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก และ เชลล์

อัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ณ เวลา 17.00 น. กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 3 ปั๊มดัง ประกอบด้วย ปตท. บางจาก และ เชลล์ โดย ราคาน้ำมัน นี้ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" ปตท. (4 พ.ค. 65 เวลา 17.00 น.) 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.25 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 39.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.98 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95 ราคา 47.66 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 39.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นนี้ 4 พ.ค. 2565 จาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" บางจาก (4 พ.ค. 65 เวลา 17.00 น.) 

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 40.25 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 39.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 33.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 39.98 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 39.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นนี้ 4 พ.ค. 2565 จาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เชลล์ (Shell) (4 พ.ค. 65 เวลา 17.00 น.) 

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 40.14 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 40.98 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.25 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 48.74 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 31.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 40.39 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นนี้ 4 พ.ค. 2565 จาก 3 ปั๊มดัง ปตท. บางจาก เชลล์