กรมทางหลวง เพิ่ม 3 เส้นทางล่าสุด ให้รถวิ่งได้ไม่เกิน 120 กม./ชั่วโมง เช็กเลย!

กรมทางหลวง เพิ่ม 3 เส้นทางล่าสุด ให้รถวิ่งได้ไม่เกิน 120 กม./ชั่วโมง เช็กเลย!

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม เพิ่มเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชั่วโมง จำนวน 3 สายทาง เช็กเลยเส้นทางบ้าง?

ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง กรมทางหลวง เพิ่ม 3 เส้นทางให้รถวิ่งได้ไม่เกิน 120 กม./ชั่วโมง ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็น เพิ่ม 3 เส้นทางให้รถวิ่งได้ไม่เกิน 120 กม./ชั่วโมง นั้น "เป็นข้อมูลจริง"

 

 

กรมทางหลวง ได้เริ่มเปิดให้รถวิ่งใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชั่วโมง (เฉพาะช่องทางขวาสุด) ในเส้นทางนำร่อง (ระยะที่ 1) ที่

ทล. 32 ถนนสายเอเชีย ช่วง บางปะอิน - อ่างทอง กม.4+100 – กม.50+000

ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยได้เปิดเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง และได้ประกาศให้ใช้ความเร็ว 120 กม./ชั่วโมง

 

ในระยะที่ 2 เพิ่มอีก จำนวน 6 สายทาง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ประกอบด้วย

1. ทล.1 สนามกีฬาธูปะเตมีย์ - ประตูน้ำพระอินทร์ กม.35+000 - กม.45+000 จ.ปทุมธานี  
2. ทล.1 หางน้ำหนองแขม - วังไผ่ กม.306+640 - กม.330+600 จ.นครสวรรค์ 
3. ทล.2 บ่อทอง - มอจะบก กม.74+500 - กม.88+000 จ.นครราชสีมา 
4. ทล.32 อ่างทอง - โพนางดำออก กม. 50+000 - กม.111+473 จ.อ่างทอง,จ.สิงห์บุรี  
5. ทล.34 บางนา - ทางเข้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กม.1+500 - กม.15+000 จ.สมุทรปราการ 
6. ทล. 304 คลองหลวงแพ่ง - ฉะเชิงเทรา กม.53+300 - กม.63+000 จ.ฉะเชิงเทรา

 

 

ปัจจุบันกรมทางหลวงได้กำหนดเพิ่มเส้นทางให้ใช้อัตราความเร็วไม่เกิน 120 กม./ชั่วโมง และไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชั่วโมง ในช่องทางขวาสุด ในระยะที่ 3 ตามประกาศผู้อำนวยการทางหลวงแผ่นดิน โดยจะมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป จำนวน 3 สายทาง ทั้งขาเข้าและขาออก ประกอบด้วย ทล.4 จำนวน 2 ช่วง ได้แก่

1. เขาวัง - สระพระ ระหว่างกม.160+000 - กม.167+000
2. ระหว่างกม.172+000 - กม.183+500 จ.เพชรบุรี (เป็นช่วงๆ) 
3. ทล.9 บางแค - คลองมหาสวัสดิ์ ระหว่างกม.23+400 - กม.31+600 กรุงเทพมหานคร 
4. ทล.35 นาโคก - แพรกหนามแดง กม.56+000 - กม.80+600 จ.สมุทรสงคราม (เป็นช่วงๆ) 

 

ซึ่ง กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงในพื้นที่ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้อัตราความเร็วใหม่ในช่วงสายทางดังกล่าว โดยคำนึงในเรื่องความปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้ทางสูงสุด

 

ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้ทำการประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนผู้ใช้ทางได้ทราบอย่างต่อเนื่อง โดยได้บูรณาการร่วมกับตำรวจในพื้นที่ ตำรวจทางหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายเตือน ป้ายแนะนำ

 

หากประชาชนผู้ใช้ทางต้องการแจ้งอุบัติเหตุหรือสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่

  • สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)
  • สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7
  • ตำรวจทางหลวง 1193 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมทางหลวง สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ เว็บไซต์ หรือโทร 0 2206 3789

 

กรมทางหลวง เพิ่ม 3 เส้นทางล่าสุด ให้รถวิ่งได้ไม่เกิน 120 กม./ชั่วโมง เช็กเลย!