ประกาศ "กรมอุตุนิยมวิทยา" ฉบับที่ 11 "พายุฤดูร้อน" ถล่มไทยตอนบน

ประกาศ "กรมอุตุนิยมวิทยา" ฉบับที่ 11 "พายุฤดูร้อน" ถล่มไทยตอนบน

ประกาศ "กรมอุตุนิยมวิทยา" ฉบับที่ 11 "พายุฤดูร้อน" บริเวณประเทศไทยตอนบน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน" ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 02 พฤษภาคม 2565

บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีน ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน และทะเลจีนใต้ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ที่ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลง

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือที่ 0-2399-4012-13 และ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 17.00 น.

กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้

       

        (ลงชื่อ) ชมภารี ชมภูรัตน์
        (นางสาวชมภารี ชมภูรัตน์)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศ \"กรมอุตุนิยมวิทยา\" ฉบับที่ 11 \"พายุฤดูร้อน\" ถล่มไทยตอนบน