กทม.แนะปชช.เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ถึง 11 พ.ค.นี้

กทม.แนะปชช.เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ถึง 11 พ.ค.นี้

นับถอยหลังเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.-ส.ก. 22 พ.ค.65 กทม.แนะปชช.เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ถึง 11 พ.ค.นี้

วันที่ 2 พ.ค. นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่สำนักงานเขตหลักสี่ ดอนเมือง จตุจักร และบางเขน โดยมีผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมคณะ ผู้อำนวยการเขต ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต และหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลและรายละเอียดการดำเนินงานเตรียมการเลือกตั้ง ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค. 65 เวลา 08.00 - 17.00 น.

นางวันทนีย์ ได้กำชับให้สำนักงานเขตต่างๆ ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ตรวจสอบความพร้อมและความแข็งแรงของสถานที่เลือกตั้งที่เป็นเต็นท์ เนื่องจากเกรงว่าหากเกิดลมพัดแรงหรือฝนตกอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายหรือเป็นอุปสรรคในการลงคะแนนได้ รวมถึงตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งว่าครบถ้วนเพียงพอหรือไม่ การสำรองและเตรียมเจ้าหน้าที่ประจำหน่อยเลือกตั้งสำรองไว้กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเจ้าหน้าที่หลักไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้ อีกทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนเพื่อให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด 

กทม.แนะปชช.เพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ถึง 11 พ.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้สำนักงานเขตได้จัดส่งจดหมายแจ้งรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้งให้ประชาชนทราบแล้ว จึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ทั้งของตนและสมาชิกในครอบครัวว่าครบถ้วนหรือไม่ รวมถึงสถานที่การใช้สิทธิ หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยเร็ว ซึ่งสามารถเพิ่ม-ถอนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องได้ภายในวันที่ 11 พ.ค. 65 

นอกจากนี้ ให้ดูแลเรื่องการจราจรบริเวณที่เลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยเหลือผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ทั้งนี้รองปลัดกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำสิ่งสำคัญคือการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้องมีความระมัดระวังในการทำกิจกรรมต่าง ๆ และหลีกเลี่ยงการร่วมกิจกรรมที่อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้

ขณะเดียวกันให้สำนักงานเขตเตรียมความพร้อมกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดโควิด มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ต้องดำเนินการอย่างไรให้สามารถป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด จากการมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ เนื่องจากการมาใช้สิทธิเลือกตั้งต้องลงคะแนนณ ที่เลือกตั้งที่กำหนดไว้ และมีชื่ออยู่เท่านั้น  อย่างไรก็ตามเพื่อให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนเกี่ยวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ติดเชื้อโควิดทางกรุงเทพมหานครจะได้หารือแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับทาง ศบค. ต่อไป