ด่านพรมแดนเบตงเปิดแล้ว ด่านฝั่งมาเลเซียยังปิด รอความพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันโรค

ด่านพรมแดนเบตงเปิดแล้ว หลังปิดมายาวนาน 2 ปี เพราะพิษโควิด ขณะที่ด่านฝั่งมาเลเซียยังปิด ทำให้มีเฉพาะรถขนส่งสินค้าที่ผ่านไปมา คาดว่าด่านมาเลเซียจะเปิดหลังเทศกาลฮารีรายอและข้อสรุปในการหารือที่ผ่านมาในการกำหนด มาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 65 ภายหลังจากที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ชุดใหญ่ เห็นชอบการเปิดด่านทางบก (จุดผ่านแดนถาวร) จำนวน 17 จังหวัด 31 ด่าน ซึ่งด่านพรมแดนเบตง ก็เป็น 1 ด่าน ที่ได้เปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้ โดย บรรยากาศเปิดด่านวันแรก ที่ด่านพรมแดนอำเภอเบตง จังหวัดยะลา บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาไร้นักท่องเที่ยว มีเพียงเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกรกร ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เบตง เจ้าหน้าที่ ตำรวจ สภ.เบตง ทหารชุดป้องกันชายแดน ที่ยังปฏิบัติหน้าที่ตามด่านพรมแดน ส่วนที่ด่านบูเก็ตบือราเป็ต กิ่งอำเภอเปิงกาลันฮูลู รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย ที่อยู่ตรงข้ามด่านพรมแดนอำเภอเบตง ยังไม่เปิดด่านให้บริการชาวมาเลเซียออกนอกประเทศผ่านช่องทางด่านเบตงได้อย่างปกติ มีเพียงรถขนส่งสินค้ามาเลเซียเข้ามาทางด่านพรมแดน เบตง โดยมีเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ เบตง ทหารชุดป้องกันชายแดน ได้ตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น โดยจำกัดผู้ขับรถขนส่งสินค้าและผู้ติดตามได้ไม่เกิน 2 คน และหากทำการคัดกรองเรียบร้อยแล้วจะมีมาตรการควบคุม อยู่ในพื้นที่เขตอำเภอเบตงได้ไม่เกินวันละ 7 ชม. โดยตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวขึ้นมาถ่ายรูปเช็คอินกับป้ายใต้สุดแดนสยาม และสอบถามถึงความคืบหน้าที่จะมีการเปิดด่านในประเทศมาเลเซีย เนื่องจากใกล้ถึงเทศกาลฮารีรายอของพี่น้องชาวไทยมุสลิมนั้นเอง

นายเอก ยัง อภัย ณ สงขลา กล่าวว่า ในส่วนมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้า-ออกราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางด่านเบตง ซึ่งในวันนี้ยังไม่ได้เปิดด่าน รับนักท่องเที่ยวแต่อย่างใด โดยผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตั้งแต่ 1 พ.ค.65 เป็นต้นไป โดยได้ยกเลิกการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR เป็นการตรวจ Self-ATK แทน แต่หากพบเชื้อให้เข้าสู่กระบวนการตามประกันภัย การปรับลดวงเงินประกันภัยจากไม่ต่ำกว่า 20,000 เหรียญสหรัฐ เป็นไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ

นอกจากนี้ ศบค.ได้เห็นชอบให้ ผวจ.โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณาในการเปิดดำเนินการให้บุคคลเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยผ่านแดนทางบกเฉพาะจุดผ่านแดนถาวรตามมาตรการที่กำหนด และรายงาน ศบค.มหาดไทย เพื่อเสนอต่อ ศบค.เพื่อประเมินความพร้อมในการเปิดด่านต่อไป ด้านเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขประจำด่านบูเก็ตบือราเป็ต เปิงกาลันฮูลู ประเทศมาเลเซียได้ประชาสัมพันธ์มาตรการการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย

สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์และผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์จะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน Mysejahtera ผ่านสมาร์ทโฟน ก่อนจะออกเดินทางและปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียที่กำหนดไว้

ขณะที่ นายมนชิต วาสะสิริ หัวหน้าฝ่ายบริการด่านศุลกากรเบตง กล่าวว่า วันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดด่าน หลังมีการผ่อนคลายในการเดินทางเข้า-ออก ของบุคคลผ่านช่องทางผ่านแดนทางบก อ.เบตง จ.ยะลา หลังมีการปิดด่าน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2563 ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ด่านพรมแดนอำเภอเบตงมีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ ศบค.กำหนด สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ต้องแสดงหลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบตามเกณฑ์ ยกเลิกระบบเทสต์แอนด์โก และการเลิกตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยฯลฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้เป็นต้นไป และมีการปรับเวลาทำการของจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเบตง จากเดิม 08.30 น. - 16.30 น. เปลี่ยนเป็น เวลา 05.00 น. – 22.00 น. แต่ทางทางเจ้าหน้าที่ของประเทศมาเลเซียก็ยังต้องปฏิบัติตามคำสั่งเดิมคือเปิดด่านในเวลา 08.30 น และปิดในเวลา 16.30 น. แต่คาดว่าอีกไม่นาน ก็คงจะมีการเปิดด่านฝั่งมาเลเซีย แต่อย่างไรก็ตามก็ต้องคอยให้รัฐบาลประเทศมาเลเซียประชุมและมีคำสั่งมาก่อน ทางด่านบูกิตบือราปิต จึงจะสามารถเปิดให้ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ และนักท่องเที่ยวเดินทางผ่านเข้า -ออกได้ หลังเทศกาลฮารีรายอ