เปิดด่านคลองลึก-ปอยเปต วันแรกเงียบเหงา เฉลี่ยชั่วโมงละ 30 คน

เปิดด่านคลองลึก-ปอยเปต วันแรกเงียบเหงา เฉลี่ยชั่วโมงละ 30 คน

เปิดแล้ว! ด่านคลองลึก-ปอยเปต จ.สระแก้ว วันแรกยังเงียบเหงาเฉลี่ย ชม.ละ 30 คน หลังมีข้อจำกัดและมาตรการข้ามแดนเพิ่ม

 

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 1 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลัง ครม.มีมติเมื่อวันที่ 28 เม.ย.65 โดยให้ด่านถาวรทั้ง 31 ด่านทั่วประเทศ เปิดเป็นปกติในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไปและให้จังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 17 จังหวัด ซึ่ง จ.สระแก้ว ประเมินความพร้อมจนสามารถเปิดด่านได้ปกติหลังปิดด่านมากว่า 2 ปี โดยด่านคลองลึก เปิดตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น.และด่านเขาดิน อ.คลองหาด เปิดเวลา 06.00-20.00 น.ตามมาตรการที่ สบค.กำหนด ซึ่งบรรยากาศที่บริเวณหน้าด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว วันแรกไม่คึกคักมากนัก เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการ อาทิ คนไทยที่จะใช้พาสปอร์ตเดินทางข้ามไปยังฝั่งปอยเปต สามารถข้ามได้ แต่ขากลับต้องลงทะเบียน thailand pass ผ่านกระทรวงต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลาตรวจสอบเอกสารและอนุมัติ 2-3 วัน ส่วนชาวต่างชาติและกัมพูชา ที่จะเข้าไทยโดยใช้พาสปอร์ต ต้องลงทะเบียน thailand pass ซึ่งต้องใช้เวลาพิจารณา 2-3 วัน มีหลักฐานฉีดวัคซีนครบกำหนด  และทำประกันในวงเงิน 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ขณะที่การเดินทางข้ามแดนด้วยหนังสือข้ามแดนชั่วคราว หรือบอร์ดเดอร์พาส สามารถข้ามแดนได้เลย

โดยแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนครบกำหนด แต่สามารถพำนักอยู่ในไทยได้เพียง 3 วัน ซึ่งข้อจำกัดดังกล่าวของวันนี้ จึงมีเฉพาะชาวกัมพูชาที่ทางการกัมพูชาเปิดให้ทำบอร์ดเดอร์พาสก่อนหน้านี้ สามารถเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ ส่วนคนไทยที่จะใช้บอร์ดเดอร์พาสข้ามไปฝั่งปอยเปตหรือบ่อนคาสิโน ยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากส่วนใหญ่บอร์ดเดอร์พาสหมดอายุ และทางอำเภออรัญประเทศและจังหวัดสระแก้ว ยังไม่ได้เปิดให้ดำเนินการทำใหม่

ทั้งนี้ หลังเกิดปัญหาดังกล่าว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ซึ่งมอบหมายให้ นายวัลภล ประวัติวงค์ เดินทางลงพื้นที่ด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก เพื่อรับทราบปัญหาการเปิดด่านผ่านแดนในวันแรก พร้อมสั่งการให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลังมอบหมายให้นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ประจำช่องทางด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีปลัดจังหวัดสระแก้วเป็นประธาน เพื่อนำเสนอปัญหาข้างต้น โดยที่ประชุมเตรียมสรุปปัญหาต่าง ๆ กรณีแรงงานกรรมกรกัมพูชา รถเข็น ล้อเลื่อน ที่เข้า-ออกรายวัน หรือเอกสารบอร์ดเดอร์พาส ที่สามารถเข้ามาค้าขายในตลาดโรงเกลือได้เพียง 3 วัน จากเดิมที่สามารถอยู่ได้ถึง 7 วัน

รวมทั้งปัญหาการเดินทางเข้าประเทศของคนไทยจากฝั่งปอยเปต ที่ต้องลงทะเบียน thailand pass ผ่านกระทรวงต่างประเทศและได้รับอนุมัติก่อน จึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้ ส่งผลให้การเปิดด่านช่วงวันแรก ๆ ไม่คึกคักเท่าที่ควร เฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ 10-30 คนเท่านั้้น ซึ่งตัวเลข 8 ชม.ช่วงเวลา 14.00 น.หลังเปิดด่านฯ มีชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้ว จำนวน 240 คน แบ่งเป็น ชาย 125 คน หญิง 115 คน เฉลี่ย ชม.ละ 30 คน

 

นายวัลลภ ประวัติวงค์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า หลังทางรัฐบาลกำหนดให้เปิดด่านวันที่ 1 พ.ค.เป็นต้นไป ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว จึงประชุมคณะกรรมการฯ หลายรอบ เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด ถ้าไม่มีปัญหาติดขัดก็ดำเนินการแก้ไขไปตามสถานการณ์ คนที่ถือเอกสารครบถ้วน สามารถเดินทางได้ทั้งเข้าและออก แต่ก็มีข้อกำหนดบางประการที่ยังไม่เหมือนเดิม รายละเอียดได้แจ้งประชาสัมพันธ์ในกลุ่มต่าง ๆ เช่น การลงทะเบียน thailand pass ส่วนขาออกทางกัมพูชาไม่มีกำหนดเรื่องตรวจ RT-PCR และ ATK แล้ว แต่ออกไปแล้ว ถ้าจะกลับเข้ามาประเทศไทยต้องดำเนินการตามข้อกำหนดของประเทศไทย โดยเฉพาะการใช้พาสปอร์ตเดินทางออกไป หากจะกลับเข้ามาต้องมีการลงทะเบียน thailand pass ก่อน จึงจะกลับเข้ามาได้ ซึ่งคนสัญชาติไทยไม่ต้องทำประกันวงเงิน 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ แต่คนสัญชาติอื่นรวมทั้งชาวกัมพูชาที่จะอยู่เกิน 3 วัน ต้องทำประกันวงเวิน 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และได้รับการอนุมัติภายใน 2-3 วัน ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้อยู่ระหว่างนำเสนอให้ สบค.ใหญ่พิจารณา

ทางด้าน นายธนกฤต สายสิญญ์ หัวหน้าด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก กล่าวว่า กรณีของรถล้อเลื่อนหรือคนที่เดินทางไปเช้า-เย็นกลับ อยู่ระหว่างกำลังพิจารณาหลังมีการผ่อนคลาย ทั้งนี้ จะต้องนำเสนอไปที่ สบค.ใหญ่อนุญาต ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนหารือ และต้องรอ สบค.พิจารณา สำหรับชาวกัมพูชาที่ใช้เอกสารบอร์ดเดอร์พาส หรือหนังสือผ่านแดนชั่วคราวนั้น ช่วงนี้จะสามารถอยู่ในประเทศไทยได้ประมาณ 3 วัน

 

ส่วนชาวกัมพูชาที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีบอร์ดเดอร์พาสที่หมดอายุ ตามเงื่อนไขจะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทางภายใน 7 วัน เพื่อทำบอร์ดเดอร์พาสใหม่ และเดินทางกลับเข้ามาอีกครั้งตามข้อกำหนด ซึ่งขณะนี้มาตรการที่ สบค.กำหนด สามารถอยู่ได้แค่ 3 วัน ไม่ใช่ 7 วันเหมือนเมื่อก่อน จนกว่าโรคโควิด-19 จะหมดไป

อย่างไรก็ตาม ภายหลังเปิดด่านผ่านแดนทั้งสองประเทศ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชา ประกอบด้วย นายงอ เมงจรวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย, นายเนตร เสรี กงสุลใหญ่กัมพูชาประจำประเทศไทย/สระแก้ว และนายเกียต ฮุล ผู้ว่าราชการกรุงปอยเปต และหัวหน้าหน่วยงานของกัมพูชา ได้เดินทางมาพูดคุยกับ คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทย ประกอบด้วย นายวัลลภ ประวัติวงค์ ปลัดจังหวัดสระแก้ว ,นายประพันธ์ จันทร์ไทยศรี นายด่านศุลกากรอรัญประเทศ ,นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภออรัญประเทศ ,พ.อ.รณรงค์ เส็งมี ผบ.ชุดควบคุมกรมทหารพรานที่ 13 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพูดคุยปัญหาและข้อเสนอแนะ ภายหลังมีการเปิดด่านเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการในวันแรก ส่วนบรรยากาศฝั่งเมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา นั้น

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีประชาชนชาวกัมพูชาที่เป็นแรงงานและผู้ประกอบการ รวมถึงเจ้าของร้านค้าในตลาดโรงเกลือ และคนไทยบางส่วน ได้มายืนออกันที่บริเวณด้านหน้าด่านปอยเปต เนื่องจากสับสบเรื่องลงทะเบียน thailand pass และเพื่อเก็บข้อมูลสำหรับการเดินทางข้ามแดนมายังประเทศไทย ซึ่งผู้ที่มีเอกสารบอร์ดเดอร์พาสที่ไม่หมดอายุ และมีหลักฐานการฉีดวัคซีนครบกำหนด สามารถเดินทางข้ามแดนมายังประเทศไทยได้ทันที